Boonusklubi reeglid

HESBURGER BOONUSKLUBI SOOMES, EESTIS, LEEDUS JA LÄTIS

BOONUSKLUBI REEGLID

1. Üldsätted

Boonusklubi on Hesburgeri püsikliendiprogramm (edaspidi „boonusklubi“), mille liikmeteks on eraisikud (edaspidi „klient“, „boonusklubi liige“), kes on liitunud boonusklubiga oma elukohariigis. Boonusklubi eksisteerib Soomes, Eestis, Lätis ja Leedus. Juhul, kui kliendi elukoht ei ole üks neist riikidest, saab klient automaatselt Soome boonusklubi liikmeks.

Boonusklubi haldab ja arendab ettevõte Burger-In Oy (edaspidi „Hesburger“), registrikood 2031967-6, aadress Linnankatu 34, 20100 Turu, Soome Vabariik.  Hesburgeri toodete müüja on vastav kohalik Hesburgeri restorani omav ettevõte, kust klient saab osta Hesburgeri tooteid.

Boonusklubiga liitumisel nõustub kasutaja boonusklubi reeglitega.

2. Boonusklubi

2.1 Boonusklubiga liitumine

Boonusklubiga saab klient liituda Hesburgeri kodulehel või Hesburgeri rakendust kasutades. Hesburgeri rakendus (edaspidi „Hesburgeri rakendus“) on mobiilirakendus, mille abil saab klient mugavalt oma boonusklubi liikmestaatust hallata, vaadata Hesburgeri toodete ja restoranide teavet, kasutada boonusklubi pakkumisi ning osta Hesburgeri restoranides või esitada ettetellimusi.Hesburgeri rakenduse kasutamiseks tuleb nõustuda Hesburgeri rakenduse kasutusnõuete ja -tingimustega.

Boonusklubiga saab klient liituda, esitades kas veebipõhise avalduse või läbi Hesburgeri rakenduse, sisestades vajalikud isikuandmed.  Klient kinnitab ja on vastutav selle eest, et boonusklubiga liitumiseks tema poolt esitatud isikuandmed on õiged, ajakohased ja täpsed. Vajadusel palutakse kliendil täpsustada andmeid kas Hesburgeri kodulehel või Hesburgeri rakenduses.

Alla 15-aastastel isikutel on Soome, Eesti või Leedu boonusklubiga liitumiseks vajalik vanema või eestkostja nõusolek.  Alla 15-aastastel isikutel on Läti boonusklubiga liitumiseks vajalik vanema või eestkostja nõusolek. Vanem või eestkostja saab anda oma nõusoleku e-posti teel.

Hesburger jätab endale õiguse määrata boonusklubi liikmestaatusele eraldi sätestatud nõuded ja tingimused. Hesburger jätab endale õiguse lükata kliendi boonusklubiga liitumise avaldus tagasi tagasilükkamist põhjendamata.

2.2 Boonusklubi liige ja boonuskaart

Boonusklubi liikmena saab klient endale boonuskonto (edaspidi „boonuskonto“), millele klient saab Hesburgeri restoranides tehtud ostude eest boonuspunkte koguda. Boonuskonto punkte saab kasutada Hesburgeri restoranides toodete eest tasumiseks. Kliendi on boonuskonto on ühendatud tema boonuskaardiga. Kaart võib olla füüsiline boonuskaart või Hesburgeri rakenduses olev mobiilne boonuskaart (edaspidi „boonuskaart“). Füüsiline boonuskaart saadetakse Soomes, Eestis, Lätis või Leedus kliendi kodusele aadressile. 

Klient saab koguda boonuspunkte, kui ta esitab Hesburgeri restoranis koos tellimusega boonuskaardi. Boonuspunkte saab koguda Soome, Eesti, Läti ja Leedu Hesburgeri restoranides, kus boonussüsteem on kasutusel.

Ühe ostu korral võib kasutada ainult ühte kliendikaarti, kas boonuskaarti või mõnda muud, kui restoranis kehtivad ka muud kliendikaardid. Näiteks Soomes võib klient S-Group Hesburgeri restoranides tellimust tehes valida, kas ta kasutab S-Group kliendikaarti või boonuskaarti.

NB! Kui boonuskontot ei ole kaks aastat kasutatud, siis konto suletakse ja kaotatud boonuspunkte ei hüvitata ega kompenseerita.

2.3 Paralleelliikmestaatus ja paralleelkaart

Ühe boonusklubi liikmestaatuse kohta saab anda ühe paralleelliikmestaatuse. Mõlemad liikmed on seotud sama boonuskontoga. Boonusklubi liige saab anda paralleelliikmestaatuse temaga samas perekonnas elavale isikule. Paralleelliikmestaatuse avalduse saab täita Hesburgeri kodulehel. Isik, kellele paralleelliikmestaatust taotletakse, peab e-posti teel oma boonusklubi liikmestaatuse kinnitama ja boonusklubi reeglitega nõustuma. Füüsiline paralleelliikmekaart saadetakse boonusklubi paralleelliikme postiaadressile.

Boonusklubi liikmetel ja paralleelliikmetel on boonuskonto kasutamisel ühesugused õigused, näiteks saavad nad maksta Hesburgeri restoranides tehtavate ostude eest boonuskontol olevate punktidega. Boonusklubi liikmel on aga ainuõigus tühistada paralleelliikmestaatus või tühistada boonusklubi liikmestaatus ilma paralleelliikme nõusolekuta. Kui boonusklubi liige tühistab oma boonusklubi liikmestaatuse, siis automaatselt tühistatakse ka paralleelliikme boonusklubi liikmestaatus.

3. Isikuandmete töötlemine

Hesburger tagab boonusklubi liitumisavalduste ja boonusklubi liikmete isikuandmete nõuetekohase töötlemise ja talletamise. Isikuandmete töötlemist kirjeldatakse põhjalikumalt Hesburgeri privaatsuseeskirjades, mille leiate Hesburgeri rakendusest ja Hesburgeri kodulehe boonusklubi lehtedelt.

4. Boonusostud ja boonuspunktide kogumine

Boonusklubi liikmetel on õigus saada boonuspunkte toiduostude eest kasutades Hesburgeri restoranides boonussüsteemi, kaasaarvatud ostude ja eripakkumiste eest, mis tehakse eelnevalt kogutud punktide eest (edaspidi „boonusostud“). Boonuspunkte ei saa selliste ostude eest nagu laste mänguasjad, tubakatooted, alkohol ja kinkekaardid. Juhul kui klient ei esitanud ostu ajal boonuskaarti, siis tagantjärgi boonusostu eest klient boonuspunkte ei saa.


Hesburgeri boonusostudega kogutud boonuspunktid on määratletud allolevate kriteeriumite alusel. Boonuspunktid arvestatakse ümber eurodesse ja kantakse kliendi boonuskontole eurodes. Boonuspunkte arvestatakse kliendi kõigi boonusostude põhjal ühe kalendrikuu jooksul järgmiselt:

Boonusklubi liikmed Eestis, Lätis, Leedus:

1. Kui kalendrikuu jooksul tehtud boonusostude koguväärtus on 8,00 - 29,99 € – kogub boonusklient boonust 2% iga boonusostu pealt;
2. Kui kalendrikuu jooksul tehtud boonusostude koguväärtus on 30,00 - 59,99 € – kogub boonusklient boonust 3,5% iga boonusostu pealt;
3. Kui kalendrikuu jooksul tehtud boonusostude koguväärtus on 60,00 € või rohkem – kogub boonusklient boonust 5% iga boonusostu pealt.

Boonusklubi liikmed Soomes:

1. Kui kalendrikuu jooksul tehtud boonusostude koguväärtus on 8,00 € - 34,99 € – kogub boonusklient boonust 2% iga boonusostu pealt
2. Kui kalendrikuu jooksul tehtud boonusostude koguväärtus on 35,00 € - 84,99 € – kogub boonusklient boonust 3,5% iga boonusostu pealt
3. Kui kalendrikuu jooksul tehtud boonusostude koguväärtus on 85,00 € või rohkem – kogub boonusklient boonust 5% iga boonusostu pealt

Kui boonusklubi liige ületab boonusostude minimaalse eurodes arvestatud kriteeriumi summa kalendrikuu keskel, arvutatakse kogutud boonuspunktide eest saadav boonus tagasiulatuvalt kalendrikuu algusest alates kõrgema boonusprotsendi abil. Need lisanduvad boonuspunktid kantakse kliendi boonuskontole järgmisel korral, kui boonusostust kogutud boonuspunktid kontole krediteeritakse.

5. Täiendava krediidi laadimine boonuskontole (Soome)

Ainult Soome boonusklubi: Soovi korral võib boonusklubi liige laadida oma boonuskontole täiendavat krediiti, kas internetipanga kaudu Hesburgeri kodulehel või laadides täiendavat krediiti Hesburgeri restoranides. Krediiti saab kasutada kooskõlas boonusklubi reeglites sätestatud boonuspunktide kasutamise meetoditega.

6. Boonuspunktide kasutamine

Hesburger saab oma andmesüsteemi abil Hesburgeri restoranide klientide kogutud ja kasutatud boonuspunktide kohta igapäevast teavet.

Boonusklubi liige võib kasutada boonuskontole kogutud boonuspunkte kõigis Hesburgeri restoranides, kus boonussüsteem on kasutusel. Hesburger määrab, milliseid boonuspunkte saab parajasti ostude ja teenuste eest tasumiseks kasutada. Hesburger teeb kõik endast oleneva, et arvutada iga päev kokku kogu kuu boonusostude põhised boonuspunktid. Kogutud boonuspunkte saab kasutada boonusostule järgnevast päevast.

Boonuspunkte ei saa vahetada sularaha vastu. 

7. Boonusklubi tasemed

Boonusklubi tasemed on Hõbe, Kuld ja Plaatina. Boonusklubi liikmed on liitumisel boonusklubiga automaatselt Hõbe tasemel. Boonusklubi liige saab liikuda edasi Kuld ja Plaatina tasemele, kui liikme kuu boonusostud ületavad järgmise boonusklubi taseme minimaalse ostusumma. Minimaalsed ostusummad iga taseme puhul on järgmised.

Hõbe: Baastase
Kuld: Kahel järjestikusel kalendrikuul on boonusostud ületanud 90 eurot
Plaatina: Kahel järjestikusel kalendrikuul on boonusostud ületanud 180 eurot

Hõbe, Kuld ja Plaatina tasemed annavad boonusklubi liikmetele õiguse saada parajasti olemas olevaid soodustusi, kui antud aja boonusostude kogusumma ületab minimaalset ostusummat, mille Hesburger on määranud. Hesburger soovib oma lojaalseid kliente premeerida, seetõttu on Kuld ja Plaatina tasemel liikmetel õigus saada suuremaid boonusklubi soodustusi. Parajasti kehtivaid boonusklubi soodustusi saab vaadata Hesburgeri kodulehelt ja Hesburgeri rakendusest. Klient, kellel on õigus saada boonusklubi soodustusi, võib neid taotleda tellimuse esitamisel Hesburgeri rakenduses või Hesburgeri restoranist ostes.

Boonusklubi taset kontrollitakse iga kuu esimesel päeval. Kliendi boonusklubi taseme muudatused uuendatakse automaatselt iga kuu teisel päeval. Kui kahe kalendrikuu jooksul tehtud boonusostude kogusumma, mis on saavutatud vahetult enne kontrollimispäeva, annab kliendile olemasoleva boonusklubi taseme (edaspidi „olemasolev tase“) või kõrgema taseme (edaspidi „kõrgem tase“), siis jääb boonusklubi tase olemasolevale tasemele või tõuseb taseme võrra olenevalt boonusostude kogusummast. Olemasolev või kõrgem tase kehtib 12 kuud alates kontrollimispäevast, mil olemasolev või kõrgem tase määrati. Kui kahe kalendrikuu jooksul tehtud boonusostude kogusumma, mis on saavutatud vahetult enne kontrollimispäeva, annab kliendile olemasolevast tasemest madalama taseme (edaspidi „madalam tase“), siis see madalam tase kehtib 12 kuud alates kontrollimispäevast, mil madalam tase määrati. See tase hakkab kehtima, kui selle kehtivusaega on järel kliendi kõrgema taseme kehtivusaja lõppemishetkel. Boonusklubi tase langeb Hõbe tasemele, kui Kuld või Plaatina taseme kehtivusaeg on läbi, kui eespool esitatust ei tulene teisiti. Taseme muutmisel ei pea klient midagi tegema. 

8. Boonuskonto teave

Boonusklubi liige saab oma boonuskonto summat ja boonusklubi taset vaadata Hesburgeri rakenduses ja Hesburgeri kodulehel boonusklubi lehtedel. Soovi korral saavad kliendid ka Hesburgeri restoranist teavet kasutamata boonuspunktide kohta, mis on nende kontole eelmise päeva seisuga kogunenud.

9. Kliendi ja Hesburgeri kohustused

Boonusklubi liikmestaatus ja boonuskaart on isiklikud. Hesburger ei vastutav kaardi kadumise või mistahes kahju (sh. saamata jäänud tulu) eest, mis on tekkinud kliendile või kolmandatele isikutele seoses boonuskaardi, Hesburgeri rakenduse või boonuskonto loata kasutamisega, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.  Kui klient kahtlustab või saab teada, et tema boonuskontot on ilma tema nõusolekuta kasutatud, on ta kohustatud Hesburgerit sellest viivitamatult teavitama. Hesburger jätab endale õiguse kontrollida boonuskaardi omaniku isikuandmeid, et vältida kaardi kuritarvitamist. Kui boonuskaardi omaniku isikut ei ole võimalik tuvastada isikut tõendava dokumendi nõudmisel, ei saa boonuskontol olevaid boonuspunkte ostmisel kasutada ning kliendil puudub õigus saada boonuskaardiga seotud soodustusi, näiteks tasuta tooteid. Boonuskaardi loata kasutamise kahtluse korral jätab Hesburger endale õiguse boonusklubi liikme liikmestaatus peatada ja Hesburgeri rakenduse kasutamine blokeerida. Kui loata kasutamise on põhjustanud boonusklubi liige oma ettevaatamatuse tõttu või süülise käitumisega, siis boonuskontole kogunenud boonuspunkte ei tagastata ja kogusumma tühistatakse.

Hesburger ei vastuta andmesidehäirete või teiste asjaolude eest, mis on tekitanud  viivitusi. Hesburger ei vastuta ka ühegi otsese ega kaudse kahju eest, mis tuleneb boonussüsteemi kasutamisest. Samuti ei vastuta Hesburger vääramatu jõu tõttu tekkinud kahjude ja viivituste eest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Boonusklubi liige on vastutav Hesburgeri rakenduse ja võrguteenuste jaoks vajaliku kasutajanime ja parooli hoolika hoidmise eest ning kahjude eest, mille on põhjustanud nende kaotamine, väärkasutus jne.

10. Muudatused

Hesburger jätab endale õiguse boonusklubi reegleid ühepoolselt muuta. Klienti teavitatakse olulistest muudatustest mõistliku etteteatamisajaga läbi Hesburgeri rakenduse või kliendi poolt määratud e-posti aadressile saadetava e-kirjaga. Juhul kui klient ei nõustu oluliste muudatustega boonusklubi reeglites, peab klient oma boonusklubi liikmelisuse lõpetama.

11. Liikmestaatuse lõpetamine

Boonusklubi liikmetel on õigus mis tahes ajal oma boonusklubi liikmestaatus lõpetada, teavitades sellest kirjalikult Hesburgerit. Hesburgerit saab teavitada punktis 13 ära toodud kontaktandmetel. Pärast boonusklubi liikmestaatuse lõpetamist lõppevad kliendi boonuskonto ja boonusklubi liikme õigused ja kohustused. Boonuskaart tühistatakse, boonuspunktide kogumine boonuskontole lõppeb ja boonuskonto jääksumma tühistatakse, kui Hesburger on liikmestaatuse tühistanud. Boonusklubi liikmed on teadlikud, et boonuskontole kogutud või laetud boonuspunkte ei tagastata. Juhul, kui on kehtiv paralleelliikmestaatus, siis see tühistatakse koos boonusklubi liikmestaatusega.

Hesburger jätab endale õiguse katkestada boonussüsteemi rakendamine mis tahes ajal.

12. Kollisiooninormid ja vaidluste lahendamine

Boonusklubi kasutamisele kehtivad Soome seadused,  võttes arvesse, et juhul kui Te olete tarbija, kelle alaline elukoht on EL-is, siis kehtivad Teile ka Teie asukohariigi tarbijakaitseseadustest tulenevad õigused. 

Mõlemad osapooled teevad kõik selleks, et lahendada lepingust tulenevad vaidlused läbirääkimiste teel. Kui vahekohtus ei õnnestu vaidlust lahendada, allub vaidlus kliendi asukohariigi ringkonnakohtule, või kui juhtumi algatab klient, siis kliendi või Hesburgeri asukohariigi ringkonnakohtule. Kliendid võivad vaidlust lahendada ka oma asukohariigi ringkonnakohtus. Allpool on teie kohaliku platvormi andmed:

Soome: Soome tarbijavaidluste komisjon, PL 306, 00531 Helsingi, Soome, www.kuluttajariita.fi

Eesti: Tarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjon, Pronksi 12, 10117 Tallinn, Eesti, www.tarbijakaitseamet.ee

Läti: Läti: Tarbijakaitsekeskus, Brivibas str. 55, Riia, LV-1010, Läti, http://www.ptac.gov.lv/

Leedu: Riiklik tarbijakaitseamet, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Leedu, www.vvtat.lt

Tarbijad võivad algatada kohalike Hesburgeri restoranide suhtes vaidlusi seoses Hesburgeri rakendustest tehtud ostudega veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu aadressil http://ec.europa.eu/odr.

13. Kontaktandmed

Kui teil on seoses boonusklubiga küsimusi või kommentaare, võtke ühendust kohaliku Hesburgeri klienditeenindusega:

Burger-In Oy
Registrikood: 2031967-6
Linnankatu 34
20100 Turu, Soome

Soome: bonusklubi@hesburger.fi, +358 2 4808 9000
Eesti: info@hesburger.ee, +372 5807 1936
Läti: info@hesburger.lv, +371 6722 8005
Leedu:info@hesburger.lt, +370 6948 4413