HESBURGERI RAKENDUS - KASUTUSTINGIMUSED

1. Üldsätted

Hesburgeri rakenduse (edaspidi „rakendus“) omanik on ja seda pakub kasutamiseks Soome äriühing Burger-In Oy (edaspidi „Hesburger“), registrikood: 2031967-6, aadress: Linnankatu 34, 20100 Turu, Soome. Burger-In Oy on ka Hesburgeri boonusklubi teenusepakkuja. Boonusklubile kehtivad oma nõuded ja tingimused, mis on kirjas Hesburgeri veebilehel.

Klient (edaspidi „klient“) saab kasutada rakendust erinevate Hesburgeri toodete  (edaspidi „tooted“) vaatamiseks ja ostmiseks vastavalt kasutustingimustele. Toodete müüja on vastav kohalik Hesburgeri restorani omav ettevõte, kust klient saab osta tooteid (edaspidi „Hesburgeri restoran“). Hesburgeri restorane omavate ettevõtete andmed ja nende kontaktandmed on rakenduses leitavad valiku „Hesburgeri restoranid“ alt.

Kasutustingimused kehtivad nii rakendusele kui selle sisule. Rakenduse kasutamisel nõustub klient kasutustingimustega ning on kohustatud neid järgima. Järgida tuleb ka rakenduses eraldi välja toodud juhiseid. Need kasutustingimused on siduvad ka Hesburgeri restoranidele.

Hesburger talletab kasutustingimuste teksti ning kasutustingimuste tekst on kliendile rakenduses kättesaadav. Soovitame kliendil need nõuded ja tingimused salvestada või hilisemaks kasutamiseks välja printida.

Kasutustingimused on saadaval nii soome, rootsi, inglise, eesti, läti, leedu kui vene keeles.

2. Hesburgeri rakendus

Rakendus on mobiiliteenus, mis on ette nähtud Hesburgeri ja/või Hesburgeri restoranide klientidele. Rakendust saab kasutada põhikonfiguratsioonis ilma registreerumata või boonusklubi tasemel registreeritud kasutajana.

Baastase – registreerumata kasutajad. Rakenduse allalaadimiseks ja kasutamiseks ei pea klient registreeruma. Baastasemel kasutajad saavad kliendid toodete, asukohtade, teenuste, kampaaniate ja eripakkumiste kohta teavet. Baastaseme kasutajad ei saa ettetellimusi esitada ega boonuspunkte koguda.

Boonusklubi tase – registreeritud klient, kellel on sisselogimisandmed. Rakenduses registreerumiseks on vajalik olemasolev boonusklubi konto või Hesburgeri boonusklubi liikmestaatus. Kliendid leiavad Hesburgeri boonusklubi nõuded ja tingimused ning regulaarsed boonusklubi soodustused kohalikult Hesburgeri kodulehelt.

Rakendus on oma olemuselt elektrooniline boonuskaart, mille klient esitab Hesburgeri restoranides ostes. Registreeritud rakendusekasutajad saavad rakenduse abil Hesburgeri restoranides ettetellimusi esitada ja oma tellimusele järgi minna nende poolt määratud kellaajal. Rakendusest leiab klient näiteks oma boonusklubi liikmestaatuse teabe, boonusklubi soodustused, üldised eripakkumised ja kampaaniad. Klient saab rakendusest ka oma boonusklubi punktisummat vaadata.

Kliendil on soovitatav kasutada rakenduse hiliseimat versiooni, tagamaks rakenduse võimalikult tõrgetevaba kasutamise. 

3. Tootevalikud ja -hinnad

Rakenduses kuvatav tootevalik on sama mis Hesburgeri tavapärane tootevalik. Hesburgeri restorani eritootevalik ja hinnad aga ei ole rakenduses kajastatud. Tootevalik ja -hinnad võivad restoraniti erineda. Kogu tootevalik ei ole kõigis Hesburgeri restoranides saadaval. Kõik esitatud hinnad sisaldavad käibemaksu ja muid kohaldatavaid makse ja tasusid. 

Teatud juhtudel võivad Hesburgeri restoranide toodete hinnad erineda rakenduses kuvatavatest hindadest. Sellistel juhtudel on kliendil õigus maksta madalamat hinda, kui esitatud hind ei ole ilmselgelt eksimus. Sellisel juhul on ettetellimuse esitanud kliendil alloleva jaotise 4.2 sätete kohaselt õigus tellimusest loobuda ja makstud hinna ulatuses tagasimakse saada.

4. Tellimuse esitamine 

4.1 Ostuloendi koostamine

Kõik rakenduse kasutajad (sh baastasemel) saavad teatud Hesburgeri restoranides kiiremini tellimuse esitada, kui nad esmalt koostavad rakenduses ostuloendi ja esitavad Hesburgeri restorani kassas ostuloendi koodi (edaspidi „ostuloendi koostamine). Ostuloendi puhul makstakse kõigepealt ostuloendis olevate toodete eest Hesburgeri restorani kassas, alles pärast seda täidetakse klienditellimus. Ostuloendi koostamiseks ei ole vaja rakenduses registreeruda.

4.2 Ettetellimus

Registreeritud kasutajal on võimalus rakenduse abil koostada ettetellimus ja selle eest maksta. Tellimus täidetakse ning sellele võib järgi tulla kliendi poolt valitud Hesburgeri restorani (edaspidi „ettetellimus). Ettetellimuse puhul tuleb tellimuse eest enne kättesaamist maksta. Kõik Hesburgeri restoranid ettetellimusi vastu ei võta. Rakendus esitab loendi restoranidest, kus ettetellimusi vastu võetakse (edaspidi „tellimisteenusega restoran). Alltoodud ettetellimuse ajaks loetakse aega, mil Klient kinnitab Rakenduses tellimuse ja maksab selle eest.

Klient saab ettetellimuse kätte eraldi märgistatud kättesaamiskohast (edaspidi “kättesaamiskoht”) või draive-in’i aknast. Kiire ja sujuva kättesaamise huvides soovitab Hesburger kasutada kättesaamiskohta, sest sealt saab Klient ettetellimuse kätte järjekorras seismata.

Rakenduses esitatud ettetellimus on kliendile Hesburgeri restorani suhtes siduv. Ettetellimus tähistatakse neljakohalise koodiga, mis annab kliendile õiguse ettetellimus kätte saada. Kliendi kohustus on hoolitseda, et koodi loata ei kasutataks. Klient võib anda koodi kolmandale isikule, kes võib ettetellimusele järele tulla. Kõik koodid on unikaalsed ning neid saab kasutada ainult ühe korra. Hesburger või tellimisteenusega Hesburgeri restoranid ei vastuta koodi loata kasutamise eest kolmandate isikute poolt, v.a juhul, kui kolmandad isikud pääsesid koodile ligi Hesburgeri või tellimisteenusega restorani tehtud vea tõttu.   

Klient valib rakenduses ettetellimuse kättesaamisaja. Rakendus esitab automaatselt võimalikud kättesaamisajad. Ettetellimuse kättesaamisajaks võib olla ka kohe, millisel juhul algab ettetellimuse täitmine tellimisteenusega restoranis nii pea kui võimalik. Ettetellimuse kättesaamisaeg võib olla ka 15 minutit pärast ettetellimuse esitamise aega. Ettetellimusi täidetakse ainult tellimisteenusega restorani lahtiolekuaegadel. Kui ettetellimus esitati siis, kui restoran oli kinni, saab selle kätte järgmisel päeval lahtiolekuajal. Ettetellimuse aeg ei saa olla pikem kui 12 tundi pärast tellimuse esitamist. Hiliseim võimalik ettetellimuse kättesaamisaeg on vähemalt 30 minutit enne tellimisteenusega restorani sulgemist. Hesburger või vastav tellimisteenusega restoran ei vastuta kliendi ees, kui klient jääb tellimuse kättesaamisel hiljaks. Ettetellimus, mille klient soovib kohe kätte saada, tuleb esitada vähemalt 30 minutit enne tellimisteenusega restorani sulgemist.

Klient saab rakendusest jälgida, millal ettetellimus on kättesaamiseks valmis. Kliendile saadetakse täidetud ettetellimuse tõuketeade, kui klient on rakenduse seadmes tõuketeated sisse lülitanud.  

Hesburgeri restoran teeb kõik selle nimel, et kliendi ettetellimus oleks valmis kliendi poolt määratud kättesaamisajaks. Klient peab arvestama, et kiirel tööajal võib ettetellimuse täitmine võtta plaanitust rohkem aega ja ettetellimus ei pruugi määratud kättesaamisajaks valmis olla. Kliendil ei ole ettetellimuse hilinenud täitmise korral õigust kahjutasule ega hüvitisele, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.  

4.3 Boonuspunktid

Ettetellimuse esitamisel võib boonusklubisse kuuluv klient kasutada boonuskaarti ja koguda oma ostult boonuspunkte. Boonuskaardi kasutamine annab kliendile boonusklubi reeglite kohaselt õiguse mis tahes boonusele. Ühe ostu puhul võib kasutada ainult üht püsikliendikaarti.

4.4 Ettetellimuse eest maksmine 

Klient võib maksta ettetellimuse eest boonuskonto, krediit-/deebetkaardi või muu Stripe’i maksemeetodiga ning Apple Pay kaudu. Makseteenusepakkuja on Iirimaal registreeritud Stripe Payments Europe Limited.

Stripe Payments Europe Limited

www.stripe.com/fi

Stripe’i maksemeetodite kasutamiseks peab klient nõustuma ka Stripe Checkouti teenuse kasutajate teenusetingimustega Soomes: (www.stripe.com/fi/checkout/terms) ja Stripe privaatsuspoliitikaga Soomes: (www.stripe.com/fi/privacy). 

4.5 Ettetellimuse tühistamine

Toodete iseloomu tõttu puudub kliendil õigust pärast ettetellimuse esitamist ettetellimus tühistada. Klient nõustub, et tooted on toidud ja joogid, mis riknevad või mille säilivusaeg möödub kiiresti, ja seetõttu ei ole tellimusest loobumine kohalike seaduste alusel võimalik.

4.6 Ettetellimuse hilinenud kättesaamine

Hesburger teeb kõik selle nimel, et ettetellimus kliendi määratud ajaks valmis oleks. Klient peab tellitud toodetele järele tulema määratud kättesaamisajaks. Klient saab rakendusest jälgida millal tellimus on kättesaamiseks valmis. Kliendile saadetakse täidetud ettetellimuse tõuketeade, kui klient on rakenduse seadmes tõuketeated sisse lülitanud. Ettetellimused hoitakse tellimisteenusega restoranis alles 25 minutit pärast tellimuse valmimisaega, kuid mitte mingil juhul pärast tellimisteenusega restorani sulgemist. Kui klient ei tule selle aja jooksul ettetellimusele järele, siis tellimus tühistatakse. Kui klient ei tule ettetellimusele õigel ajal järele, ei ole tal õigust saada selle eest hüvitist ega tagasimakset. Toodete iseloomust tulenevalt ei saa tootekvaliteedi tagamiseks tooteid kliendile anda, kui selles punktis nimetatud ettetellimuse alleshoidmise tähtaeg on läbi.

4.7 Tooteid puudutavad kaebused 

Tooteid puudutavad kaebused tuleb esitada otse Hesburgeri restoranis või tellimisteenusega restoranis, kes tellimuse eest vastutab. Kaebuse esitamiseks võib täita ka Hesburgeri kodulehel kliendi tagasiside vormi. Kui kaebuse sisuks on mittevastavus käesolevatele kasutustingimustele, on kliendil õigus ka kohaldada seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

5. Rakendust puudutavad intellektuaalomandi õigused ja autoriõigused

Rakendus ja selle sisu, sh kaubamärgid, ärinimed, tooteteave ja -kujutised, on Hesburgerile ja selle kontserni ettevõtetele ja/või partneritele kuuluv vara, mis on kaitstud autoriõigusi käsitlevate õigusaktide ning intellektuaalomandi õigusi puudutavate rahvusvaheliste kokkulepetega. Kõik õigused rakendusele ja selle sisule on kaitstud.

Rakendus on ette nähtud ainult isiklikuks, mitteäriliseks kasutuseks. Materjale tohib vaadata, sirvida ja salvestada ainult terminalseadmes ning printida isiklikuks kasutuseks. Rakenduses olevate materjalide kopeerimine, muul viisil talletamine, laenamine, edastamine ja muul viisil kasutamine (ka osaline) on ilma Hesburgeri selgesõnalise loata keelatud. Klient ei tohi rakenduse kasutamisel neid nõudeid ja tingimusi, kohaldatavaid seadusi või hea tava rikkuda.

6. Hesburgeri kohutused 

Rakendus ja selles sisu edastatakse kliendile seisukorras „nagu on“. Hesburger ei vastuta ühegi rakenduse sisus leiduva tõrke, puuduva osa ega muu vea eest. Hesburger ei taga rakenduse kättesaadavust ega selle katkematut ja tõrkevaba talitlust. Hesburger ei vastuta mis tahes kulude, kadude või muude võimalike kahjude (sh saamata jäänud tulu) eest, mis tulenevad selle rakenduse kasutamisest või selles esitatavast teabest, kui kohustuslikest õigusaktidest ei tulene teisiti.

7. Küpsised

Rakendus kasutab küpsiseid. Küpsis on tekstifail, mis salvestatakse teie brauserisse, kui rakendust kasutate. Küpsised võimaldavad paljusid toiminguid, nt rakenduse liiklusmahu jälgimine ning rakenduse kasutusviisi ja -aja andmete kogumine.

Rakendus kasutab Google Analyticsi reklaamifunktsioone. Google Analytics kasutab küpsiseid kasutajate tuvastamiseks ja neid puudutava anonüümse vaiketeabe (nt sugu, vanus ja üldhuvid) kogumiseks. Google koostab rakenduse kasutuse aruandeid, mille põhjal hangib Hesburger liiklusmahtude statistilist teavet ja täiustab teenust. Kogutud andmeid saab kasutada ka sihtturundamiseks (korduva reklaamide suunamisena), kus arvestatakse teie huvisid.

Küpsiste kasutamise saab keelata brauseri seadetes. Täiendavat brauseriga seotud teavet saate oma brauseri tootjalt. Parima kasutuskogemuse tagamiseks soovitab Hesburger küpsised lubada.

8. Kolmandate isikute teenused

Rakendus võib sisaldada linke kolmandatele isikutele kuuluvatele või nende hallatavatele veebisaitidele. Hesburger ei vastuta kolmandate isikute veebisaitide talitluse, sisu ega muude omaduste eest. Nende veebisaitide avamisel peab kasutaja enne nende kasutamist neid saite puudutavate nõuete ja tingimustega nõustuma.

9. Isikuandmete töötlemine

Hesburger töötleb ja kogub kasutajate isikuandmeid, et pakkuda teenuseid ning hallata ja arendada kliendisuhteid. Isikuandmete töötlemist kirjeldatakse põhjalikumalt Boonusklubi privaatsuseeskirjades, mille leiate Rakendusest ja Hesburgeri kodulehelt.

10. Muud nõuded ja tingimused

Hesburger võib rakendust, selle sisu ja osi muuta, uuendada ja või need tühistada ja eemaldada oma äranägemise järgi. See puudutab ka kasutustingimuste muutmist. Klienti teavitatakse olulistest muudatustest mõistliku etteteatamisajaga läbi Hesburgeri rakenduse või kliendi poolt määratud e-posti aadressile saadetava e-kirjaga. Rakenduse kasutamise jätkamiseks peab klient nende nõuete ja tingimuste muudatustega nõustuma.

Klient peab kasutama rakendust selle rakenduste poe kasutustingimuste kohaselt, kust klient rakenduse alla laadis.

Klient saab rakendust kasutada ilma täiendava registreerimiseta seni, kuni ta rakenduse seadmest/telefonist eemaldab/kustutab. Boonusklubi liikmestaatus lõpeb boonusklubi reeglites sätestatu kohaselt. Klient vastutab esitatud teabe õigsuse, kasutajanime ja parooli hoolika hoidmise ja oma telefonis/seadmes kohaste andmeturbemeetmete rakendamise eest. Klient vastutab kõigi tehingute eest, mille ta rakenduses oma kasutajanime all teeb.

Selle teenuse kasutamisele, rakenduses tehtud ostudele ja nendele kasutustingimustele kehtivad Soome seadused. võttes arvesse, et juhul kui Te olete tarbija, kelle alaline elukoht on EL-is, siis kehtivad Teile ka Teie asukohariigi tarbijakaitseseadustest tulenevad õigused.

Mõlemad osapooled teevad kõik selleks, et lahendada lepingust tulenevad vaidlused läbirääkimiste teel. Kui vahekohtus ei õnnestu vaidlust lahendada, allub vaidlus kliendi asukohariigi ringkonnakohtule, või kui juhtumi algatab klient, siis kliendi või Hesburgeri asukohariigi ringkonnakohtule. Kliendid võivad vaidlust lahendada ka oma asukohariigi ringkonnakohtutes. Allpool on teie kohaliku platvormi andmed:

Soome: Soome tarbijavaidluste komisjon, PL 306, 00531 Helsingi, Soome, www.kuluttajariita.fi

Eesti: Tarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjon, Pronksi 12, 10117 Tallinn, Eesti, www.tarbijakaitseamet.ee

Läti: Läti: Tarbijakaitsekeskus, Brivibas str. 55, Riia, LV-1010, Läti, http://www.ptac.gov.lv/

Leedu: Riiklik tarbijakaitseamet, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Leedu, www.vvtat.lt

Tarbijad võivad algatada kohalike Hesburgeri restoranide suhtes vaidlusi seoses Hesburgeri rakendustest tehtud ostudega veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu aadressil http://ec.europa.eu/odr.

11. Kontaktandmed

Kui teil on seoses rakendusega küsimusi või kommentaare, võtke ühendust kohaliku Hesburgeri klienditeenindusega:

Burger-In Oy
Registrikood: 2031967-6
Linnankatu 34
20100 Turu, Soome

Soome: bonusklubi@hesburger.fi, +358 2 4808 9000
Eesti: info@hesburger.ee, +372 5807 1936
Läti: info@hesburger.lv, +371 6722 8005
Leedu: info@hesburger.lt, +370 6948 4413