Hesburgeri veebiteenuste kasutustingimused

Üldsätted

Need kasutustingimused rakenduvad Burger-In Ltd. ja selle sidusettevõtjate (edaspidi „Hesburger“) omanduses olevatele veebisaitidele, aga ka nendel veebisaitidel leiduvale veebisisule (edaspidi ühiselt „Teenus“). Teenuse eesmärk on jagada klientidele teavet Hesburgeri toodete ja teenuste kohta.

Veebiteenuste kasutamisega nõustub kasutaja nende kasutustingimustega.

Isikuandmete töötlemine

Hesburger töötleb ja kogub klientide isikuandmeid, et pakkuda teenuseid ning hallata ja arendada kliendisuhteid. Isikuandmete töötlemist puudutava üksikasjaliku teabe leiab kasutaja Hesburgeri kliendiregistri privaatsuseeskirjadest.

Teenust puudutavad intellektuaalomandi õigused ja autoriõigused

Teenus ja selle sisu, sh kaubamärgid, ärinimed, tooteteave ja -kujutised, on Hesburgerile ja/või selle partneritele kuuluv vara, mis on kaitstud Autoriõiguse seaduse ning intellektuaalomandi õigusi puudutavate rahvusvaheliste kokkulepetega. Kõik õigused Teenusele ja selle sisule on kaitstud, välja arvatud juhul, kui vastavad õigused on antud eraldi nendes kasutustingimustes või mujal Teenuses.

Teenus on ette nähtud ainult isiklikuks, mitteäriliseks kasutuseks. Materjale tohib vaadata, sirvida ja salvestada ainult terminalseadmes ning printida isiklikuks kasutuseks. Teenuses olevate materjalide kopeerimine, muul viisil talletamine, laenamine, edastamine ja muul viisil kasutamine (ka osaline) on ilma Hesburgeri selgesõnalise loata keelatud.

Veebiteenuses avaldatavaid pressiteateid võib kasutada avalikus kommunikatsioonis tingimusel, et teabe allikat ei mainita.

Hesburgeri vastutus 

Hesburger ei vastuta mis tahes kulude, kadude või muude võimalike kahjude eest, mis tulenevad selle Teenuse kasutamisest või selles esitatavast teabest.

Hesburger ei taga Teenuse kättesaadavust ega selle katkematut ja tõrkevaba talitlust. Hesburger ei vastuta mis tahes kahjude eest, mis tulenevad selle Teenuse kasutamisest või selle mittetöötamisest, kui kohustuslikest õigusaktidest ei tulene teisiti.

Kolmandate isikute teenused

Teenus võib sisaldada linke kolmandatele isikutele kuuluvatele või nende hallatavatele veebisaitidele. Hesburger ei vastuta kolmandate isikute veebisaitide talitluse, sisu ega muude omaduste eest. Nende veebisaitide avamisel peab kasutaja enne nende kasutamist neid saite puudutavate nõuete ja tingimustega nõustuma.

Küpsised

Hesburger kasutab oma Teenuses küpsiseid. Küpsised on tekstivormis andmed, mida salvestatakse brauseris Teenuse kasutamise ajal. Küpsised võimaldavad näiteks jälgida Teenuse kasutajate arvu ja koguda andmeid selle kohta, kuidas ja millal Teenust kasutatakse. Hesburger saab kasutada salvestatud andmeid Teenuse huvitavamaks ja kasutajasõbralikumaks muutmiseks.

Kasutaja saab keelata küpsiste kasutamise brauseri seadetes. Teavet brauserile omaste kasutusjuhendite kohta uurige brauseri teenusepakkujalt. Hesburger soovitab küpsiste kasutamise Teenuses lubada, eesmärgiga tagada optimaalne kasutuskogemus. 

Muudatused

Hesburger võib Teenust, selle sisu ja osi muuta, uuendada, tühistada või eemaldada oma äranägemise järgi, eelneva etteteatamiseta.