HESBURGERI VÄRBAMISE REGISTRI PRIVAATSUSEESKIRJAD

Käesolevad privaatsuseeskirjad seletavad lahti, kuidas Hesburger tööle kandideerijate (edaspidi „Kandidaat“) isikuandmeid kogub, töötleb, edastab ja kaitseb. Isikuandmed on andmed, mille põhjal on võimalik Kandidaati identifitseerida, nt. Kandidaadi nimi ja telefoninumber.

Edaspidi tähistab „Hesburger“ ettevõtteid Burger-In Ltd., AS Hesburger ning teisi Hesburgeri kontserni omanduses olevaid tööandjaks olevaid ettevõtteid, keda ühiselt loetakse kaasvastutavateks töötlejateks. Nimekiri kõigist kaasvastutavatest töötlejatest on esitatud käesolevate privaatsuseeskirjade lõpus.

Miks me isikuandmeid töötleme?

Registrit kasutatakse tööle kandideerijate värbamiseks ja töösuhete loomiseks. Isikuandmeid töödeldakse Kandidaadi sobivuse hindamisel ning Kandidaatide Hesburgerisse tööle võtmisel. Kandidaadi andmete töötlemise eeltingimuseks on Kandidaadi poolt Hesburgeri kasutatavas värbamisportaalis antud nõusolek. Kui töölevõtmise taotlus laeku Hesburgerile posti või e-posti teel avalikul aadressil, siis loetakse töötlemise eeltingimuseks Hesburgeri õigustatud huvi. Posti või e-posti teel laekunud taotlusi töödeldakse (kui see on rakendatav) sama protseduuri alusel kui värbamisportaali kaudu laekunud töölevõtmise taotlusi. Hesburger soovitab alati esitada töölevõtmise taotlused eelistatult värbamisportaali kaudu.

Milliseid andmeid kogutakse ja millised on nende andmete allikad?

Värbamise registri jaoks kogutakse järgnevaid isikuandmeid: Kandidaadi nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, rahvus, sünnikuupäev, sugu, Kandidaadi eelnev töökogemus Hesburgeris (kui seda on) ja/või muudes toitlustusasutustes, eelnev töökogemus ja haridus, soovitajad, keeleoskus, toiduhügieenikoolituse tunnistuse ja juhiloa olemasolu, üldine informatsioon töötamise võimaluste kohta (kaasa arvatud töösuhte tüüp ja tööperioodid), info tervisliku seisundi kohta töötamist mõjutavate faktorite suhtes ning muu informatsioon, mille Kandidaat töölevõtmise taotluses esitanud on.

Värbamise register sisaldab informatsiooni, mille Kandidaat on töölevõtmise taotluses Hesburgerile esitanud, samuti tööintervjuu faasis kogutud infot. Hesburgeril on õigus kontrollida Kandidaadi krediidiajalugu ja võtta ühendust Kandidaadi esitatud soovitajatega Kandidaadi nõusolekul.

Kes isikuandmeid töötleb?

Hesburgeris töötleb isikuandmeid personal, kelle ametikirjeldus hõlmab töölevõtmise taotluste hindamist ja tööintervjuude läbiviimist. Nende isikute hulka kuuluvad Hesburgeri personaliosakonna töötajad ja värbamisspetsialistid kõigis asukohtades. Mingil määral võivad isikuandmeid töödelda ka isikud, kelle ametikirjeldus hõlmab Hesburgeri värbamisportaali tehnilist hooldust ja arendamist.

Andmeid edastatakse järgnevatele Hesburgeri-välistele osapooltele:
  • Hesburgeri frantsiisiomanikele edastatakse kõik vastavatesse frantsiisirestoranidesse tööle võtmise taotlused. Hesburgeri frantsiisiomanike täisnimed ja kontaktandmed on esitatud Hesburgeri veebilehel koos asukohtade infoga. Selguse mõttes tuleb mainida, et töölevõtmise taotlused S-Group Hesburgeri restoranidesse Soomes tuleb esitada S-Group enda värbamisportaali kaudu. Sellisel juhul Hesburger töölevõtmise taotlusega seotud isikuandmeid ei töötle.
  • IT-teenuste pakkujad, kes vastutavad töölevõtmise taotluste töötlemisel kasutatud tarkvara haldamise ja arendamise eest.
  • Värbamisteenuse pakkujad, kes vastutavad enda värbamistarkvara tehnilise rakendamise eest.
  • Ettevõtted, kes pakuvad Hesburgerile väliseid finantshaldusteenuseid.

Isikuandmeid ei edastata väljapoole EL või EEA riike.

Kuidas tagab Hesburger andmekaitse?

Hesburger rakendab tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid, et ennetada isikuandmete volitamata kasutust, edastamist, kustutamist või muul viisil töötlemist, mis võiks andmekaitset ohustada. Register on elektroonilises vormis. Registri kasutamine, andmete muutmine ja töötlemine toimub ainult kasutaja mitmetasemelist identifitseerimist rakendava krüptitud rakenduse kaudu. Registrit võivad kasutada ainult volitatud isikud, kelle ülesandeks on määratud süsteemi hooldamine ja haldamine. Registris sisalduvad andmed on kaitstud välise ligipääsu eest ning registri kasutamist jälgitakse.

Kui kaua andmeid säilitatakse?

Registrisse salvestatud andmed kustutatakse kolm (3) või kuus (6) kuud pärast töölevõtmise taotluse esitamist, vastavalt Kandidaadi määratlusele värbamisportaalis. Suvetöö töölevõtmise taotlusi säilitatakse suvetööliste värbamise perioodi jooksul, kuid mitte kauem kui kuus (6) kuud.

Andmeid säilitatakse kauem, kui Kandidaat võetakse Hesburgerisse tööle või kui selleks eksisteerib juriidiline alus.

Kandidaadi õigused

Kandidaat võib rakendada alltoodud õigusi, võttes Hesburgeriga ühendust kas posti või e-posti teel. Nende õiguste rakendamise eeltingimuseks on, et Hesburgeril on võimalik teabenõuet esitava isiku identiteeti piisava kindlusega kontrollida.

Õigus ligipääsule

Kandidaadil on õigus kontrollida enda andmeid registris.

Õigus valede või mittetäielike andmete parandamise taotlemisele

Kandidaadil on õigus paluda parandada valed või mittetäielikud andmed.

Õigus kustutamisele

Kandidaadil on õigus paluda oma isikuandmete kustutamist registrist („õigus olla unustatud“). Hesburger teeb kõik endast oleneva, et kustutada andmed Kandidaadi palvel põhjendamatu viivituseta, välja arvatud juhul, kui eksisteerib juriidiline alus andmete kustutamisest keeldumiseks. 

Kandidaadil on õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tühistada, ning seejärel Hesburger Kandidaadi isikuandmeid enam ei töötle. 

Õigus piirata või keelata andmete töötlemist

Kandidaadil on õigus piirata ja keelata oma isikuandmete töötlemist. Kui Kandidaat on esitanud vastava taotluse, siis ei ole Hesburgeril õigust Kandidaadi isikuandmete töötlemiseks, välja arvatud juhul, kui eksisteerib juriidiline alus andmete töötlemiseks.

Õigus andmeid süsteemide vahel liigutada

Kandidaadil on õigus saada oma isikuandmeid organiseeritud ja üldtunnustatud vormis, et Kandidaat saaks esitada andmeid mõne teise isikuandmete töötleja registrisse.

Õigus esitada kaebust

Kandidaat võib esitada isikuandmete töötlemisega seotud kaebuse oma elukohariigi pädevale asutusele. Informatsiooni riiklike andmekaitseasutuste kohta leiate aadressilt:
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=50061

Kes on teie isikuandmete töötleja ja kuidas saate ühendust võtta?

Päringud saab esitada posti või e-posti teel:
Burger-In Ltd.
Linnankatu 34
20100 Turu, Soome
privacy@hesburger.fi

Käesolevates privaatsuseeskirjades loetakse kaasvastutavateks töötlejateks järgnevaid ettevõtteid: 

Soome

Burger-In Oy
Clewer Technology Oy
Gurulogic Microsystems Oy
Hakaniemen Burger Oy
Helsingin Fastburger Oy
Helsingin Seudun Restahenkilöstö Oy
Hescluster Oy
Hesdiligent Oy
Hese-extra Oy
Hesehelp Oy
Hesepalvelut Oy
Hesestaff Oy
Heseväki Oy
Hesgroup Oy
Hesmakers Oy
Hespersonnel Oy
Hes-Pro Oy
Hesrent Oy
Hestroop Oy
Hesworkers Oy
Jaanatiina Oy
JHS Personnel Oy
JWS Burger AB
Kaakkurin Burger Oy
Kokkolan Keskus-Burger Oy
KS Burgerhenkilöstö Oy
KS Workers Oy
Lempäälän Burgerpark Oy
MS Kiinteistöpalvelu Oy
Oy Hotelli Marina Ab
Pastaexpress Oy
Plaza-Burger Oy
PM Henkilöstö Oy
Rai-Burger Oy
Rautatientorin Burger Oy
Res-Staff Oy
Restaburger Oy
Restaflow Oy
Restahenkilöstö Oy
Restapower Oy
Restaworkers Oy
Salmela-Yhtiöt Oy
Savon Burger Oy
Suomen Burgerserve Oy
Suomen Burger-Staff Oy
Suomen Restapeople Oy
Tampereen Restahenkilöstö Oy
Tapiolan Burger Oy
Turun Restahenkilöstövuokraus Oy
Turun Restapersonnel Oy

Eesti

Anneburks OÜ
Binburks OÜ
Capsburks OÜ
Haapsburks OÜ
Hesburger AS
Hesemajad OÜ
Jakato OÜ
Kaldaburks OÜ
Karrburks OÜ
Keilaburks OÜ
Kohtlaburks OÜ
Laiburks OÜ
Logiburks OÜ
Lootsi Hese OÜ
Lôunaburks OÜ
Maarburks OÜ
Narvaburger OÜ
Pikkburks OÜ
Pirburks OÜ
Raeburks OÜ
Rapburks OÜ
Saareburger OÜ
Soobburks OÜ
Tallaag OÜ
Talmust OÜ
Tarkald D OÜ
Tarkesk OÜ
Tartuburks OÜ
Viimsburks OÜ
Vilburks OÜ
Vipburger OÜ
Vôrburks OÜ
Ôisbuks OÜ

Läti

Parkburger SIA
Rigaburger SIA

Leedu

„Hes-Pro Vilnius“
UAB „Litpark“

Bulgaaria

Bulgarian Burger EOOD
River Burger EOOD
Bulgarian Burger Cinemas EOOD
Varburger EOOD
Velburger EOOD
Haskburger EOOD
Mall Burger EOOD
B Burger EOOD