Väärtused

Meie väärtused on alati olnud samad: keskendumine teenindusele, usaldusväärsus, eesmärkide püstitamine ja ettevõtlikkus. Isegi kui eesmärgid näivad vaid ilusate sõnadena, on nende taga siiski reaalne tegevus. Neid väärtusi realiseeritakse kõigis meie töövaldkondades, alates klienditeenindusest kuni partnerlustegevuseni.

Teenindusele orienteeritud mõtteviis tagab meeldiva, sõbraliku ja kiire teeninduse. Soovime klientidele pakkuda valdkonna parimat teenindust.

Usaldusväärsus tuleb eriti selgelt esile meie suhtumises oma personali ja koostööpartneritesse. Meie kliendisuhete aluseks on ka kindel usaldus nii meie keti kui ka toodete vastu.Soovime teie usaldust väärida.Alati.

Tulemustele orienteerituse kaudu kujundame töötahtelist, innustunud ja aktiivset töötajaskonda. Soodustame kõigiti oma töötajate arengut ja initsiatiivikust.

Miks on ettevõtlikkus oluline? See on kogu Hesburgeri tegevuse vundament. Meie jaoks tähendab ettevõtlikkus töökust, usku oma võimetesse ja soovi areneda. Lakkamatult.