Vastutustundlik ettevõtlus

„Vastutustundlik ettevõtlus“ tähendab, et ettevõte tervikuna tegutseb vastutustundlikult. Hesburger on teinud vastutustundlikke otsuseid ja rakendanud vastutustundlikke tegevusi juba pikka aega, aga viimastel aastatel oleme neis tegevustes muutunud järjest metoodilisemaks ja süsteemsemaks. Hesburgeri kohalik iseloom ja madal organiseerimisvajadus muudavad ettevõtte paindlikuks ja vajadusel kiirelt ümber kohanevaks.

Vastutustundliku ettevõtluse seisukohalt on see nii tugevus kui riskifaktor, sest selle toetamiseks on vaja tugevaid vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid.

Ettevõtte vastutustundliku tegevuse järjekindel arendamine aitab edendada ka Hesburgeri vastutustundlikku juhtimist. Teadmiste ja teadlikkuse kasvades saab ettevõte järjest enam ka kõigis oma juhtimisotsustes vastutustundlikkuse perspektiivi arvestada.

Eriti oluline on kaasata vastutustundlikesse tegevustesse ja mõtlemisse kogu personal ja kõik ettevõtte tegevussuunad. Hea tava ja kogemuste jagamine organisatsioonis toob vastutustundlikkust rohkem esile ja lisab tegevustele väärtust.

Selle arengu peamised tööriistad on Hesburgeri vastutustundlikkuse programmi ja käesolev elektrooniline vastutustundliku ettevõtluse raport.