Hankimine

Hesburgeri standardses tootevalikus on tosinate kaupa tooteid, mille valmistamiseks on vaja rohkem kui sadat erinevat toorainet. Iga eraldiseisva tooraine tarneahela kontrollimine kuni esialgse tootjani on keerukas ja seega põhineb see protsess täpselt paika pandud nõuetel.

Hesburgeri hankeprotsess on tsentraliseeritud ja erinevaid toorainete valikuid testitakse alati tootearenduse etapis. Toorainete valikut mõjutavad mitmed tegurid, nt maitse, kvaliteet, kättesaadavus, päritolu, hind ja tarne usaldusväärsus. Nende kriteeriumite alusel valib ettevõte välja Hesburgerile sobivaimad toorained. Ettevõte püüab hankida mitmeid tooraineid samalt tarnijalt. See on abiks auditeerimisel ja tarneahela kontrollil, aga see lihtsustab ka näiteks süsiniku jalajälje vähendamist.

Hesburgeri eetilised põhimõtted kehtivad kogu tarneahelale. Kaupade ja teenuste pakkujad peavad järgima Hesburgeri eetilisi põhimõtteid ning nende täitmist jälgitakse auditeerimise käigus.

Eriliselt väärtustab Hesburger igakülgset partnerlust ja pikaajalist koostööd.