21.10.2021

Hesburger ja Neste käivitavad ringmajanduse alase koostöö – kasutatud küpsetusõli kogutakse kokku restoranidest, et toota taastuvat diislikütust

Neste ja Hesburger alustavad ringmajanduse alast koostööd. Kasutatud toiduõli enam kui 300 Hesburgeri kiirtoidurestoranist Soomes, Eestis, Lätis ja Leedus kogutakse ja töödeldakse ümber, et toota taastuvast toorainest diislikütust (Neste MY Renewable Diesel™). Seda kütust hakkab Hesburger kasutama enamikus oma sõidukites Soomes, et vähendada transpordivahendite kasvuhoonegaaside heitkogused kuni 90 protsenti* võrreldes fossiilse diislikütusega.

See on esimene kord, kus koostööd teevad Neste ja selle kliendid Eestis, Lätis ja Leedus, kogudes toitlustussektorilt jäätmeid, mis võetakse uuesti kasutusele ringmajanduses toodangu valmistamiseks.  

„Me tegeleme oma süsinikujalajälje vähendamisega, investeerides taimseid valke sisaldavatesse toodetesse ning energiaefektiivsusesse. Ümbertöötlemine ja ringmajandus on olnud olulisel kohal meie arendustegevustes, kuid see ringmajanduse alane koostöö Nestega on perfektne leid. Igal aastal toodavad meie restoranid Soomes, Eestis, Lätis ja Leedus kuni 420 tonni kasutatud õli, mida oleme seni kogunud ja transportinud nii keskkonnasäästlikult kui võimalik. Sedasama küpsetusõli ja teisi taastuvaid jäätmeid ja jääke saab Neste kasutada, et toota taastuvat diislit, mis sobib kasutamiseks ka Hesburgeri veokites. Kuna me transpordime kasutatud küpsetusõli samade veokitega, mis veame restoranidesse toiduaineid, ei kulutata meie uus algatus ühtegi ekstra kilomeetrit,“ ütles Hesburgeri rahvusvaheline arendus- ja turundusdirektor Ieva Salmela

Hesburgeri transpordivahendid, mis kasutavad Neste taastuvat diislikütust, läbivad igal aastal keskmiselt 680,000 kilomeetrit. Asendades fossiilse diisli Neste taastuva diislikütusega Neste MY Renewable Diesel™, hoitakse aastas ära kasvuhoonegaaside tekkimise mahus, mis on võrreldav sellega, kui eemaldada 350 sõiduautot teedelt üheks aastaks.

Neste kasutab suurt valikut jätkusuutlikke, maailma erinevatest paikadest tarnitud tooraineid, millest toodetakse taastuvtoorainest diislikütust, tuntud ka HVO nime all. Suur osa kasutatavast toorainest on jäätmed ja jäägid.  Loomsed rasvad, kasutatud küpsetusõli ja taimsete õlide töötlemise jäätmed on kolm kõige enam kasutatavat taastuvtoorainet Neste toorainebaasis. 2021. aasta esimesel poolaastal oli Neste globaalses jätkusuutlikus toorainebaasis jäätmete ja jääkide osakaal 92 protsenti.

Ainult 6% soomlastest ütlevad, et keskkonnahoid on lihtne väljaspool kodu

Septembris 2021 viisid Neste ja Hesburger läbi kliimakäitumise alase tarbijaküsitluse** 1000 soomlast uuringu raames. Selle järgi 52 protsenti vastajatest nimetas keskkonnahoidlikku käitumist nende igapäevaelus ja kodus on lihtsamaks. Samas väljaspool kodu – olles liikluses, reisides või kodust väljas söömas – hindasid vastajad keskkonnasäästlikku käitumist palju keerulisemaks ning 65 protsenti väljendas mõtet, et ettevõtted ja tarbijad vastutavad kliimakäitumise eest ühiselt.

“Konkreetsed tegevused ja koostöö ettevõtete vahel on vajalik selleks, et võidelda kliimamuutuste vastu. See ringmajanduse alane koostöö Hesburgeriga on selge näide, kuidas koostööga saab jätkusuutlikkust parandada. Ühtlasi, meie keskkonnahoidlik tegu annab sõnumi ka tarbijatele, kes külastavad Hesburgeri kiirtoidurestorane, sest küpsetusõli, mida kasutatakse friikartulite valmistamiseks, saab samuti taaskasutada toorainena taastuvdiisli valmistamiseks ning sellega vähendada transpordi emissioone. Seeläbi saame me pakkuda tarbijatele võimalusi teha rohkem vastutustundlikke ostuotsuseid Soomes ja Baltikumis,“ ütles Neste jätkusuutliku partnerluse turunduse ja teenuste juht Heidi Peltonen.

* Metoodika kütusetarbimise elutsükli  emissioonide ja emissioonide vähendamise arvutamiseks põhineb ELi taastuvenergia direktiivil (2009/28/EC).

**) Neste ja Hesburgeri uuring viidi läbi uuringufirma IRO Research Oy poolt üleriigilise tarbijapaneelina 21.–29. septembril 2021. Kokku vastas küsitlusele 1000 Soome tarbijat.

Nestest

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) pakub lahendusi, mis aitavad võidelda kliimamuutuste vastu ja kiirendada üleminekut ringmajandusele. Meil on jätkusuutlik toorainebaas ümbertöödeldud plastiku ja teiste taaskasutatavate materjalide tootmiseks. Kasutame ära prügi ja jäätmeid, mida töötleme ümber taastuvkütusteks.

Oleme maailma juhtiv taastuvtoorainest diisli- ja lennukikütuse tootja. Arendame järjepidevalt oma tehnoloogiaid ning aitame võidelda plastireostuse vastu. Pakume erinevaid taastuvtoorainest tooteid ja ringmajanduse lahendusi, millega aitame oma klientidel vähendada kasvuhoonegaaside heidet. Aastaks 2030 on meie eesmärk vähendada kasvuhoonegaaside (sh CO2) heidet vähemalt 20 miljonit tonni aastas.

Soovime saavutada süsinikuneutraalse tootmise aastaks 2035 ning lisada oma taastuvatest toorainetest tooteportfelli prügist toodetud plastiku. Meie tegevust on korduvalt tunnustatud Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indeksiga ja Global 100 maailma kõige jätkusuutlikumate ettevõtete edetabelis. 2020. aastal oli Neste müügitulu 11,8 miljardit eurot ning 94% ettevõtte ärikasumist moodustas taastuvtoorainest toodang. Loe lähemalt: neste.com

Hesburgerist

Hesburgeril on Eestis 49 restorani, Baltikumis tervikuna 155, töötajaid 1800. Kokku on maailmas tänase seisuga avatud 507 Hesburgeri restorani üheksas riigis, lisaks Soomele ka Baltikumis, Venemaal, Valgevenes, Ukrainas, Saksamaal ja Bulgaarias. Baltimaade ja Soome suurima kiirtoidurestoranide keti Hesburgeri müük ulatus Eestis eelmisel aastal 27 milj €. Lätis oli müük 30,5 milj € ja Leedus 31,7 milj.  Kokku teenindavad iga päev Hesburgeri 7900 töötajat üle 190 000 kliendi. Hesburger on 1966. aastal Soomes rajatud perefirma, mille asutajateks on Heikki ja Kirsti Salmela.