28.11.2016

Uuringufirma: Hesburger on parima hinna ja kvaliteedi suhtega kiirtoidurestoran Eestis

Socio Uuringukeskuse koostatud värskest kiirtoiduturu ülevaatest selgub, et Hesburgerit seostatakse Eestis tegutsevatest kiirtoidubrändidest enim (45%) hea hinna ja kvaliteedi suhtega, järgnevad McDonalds (34%) ja Statoil (23%).

Kiirtoidukoha valikul on eestimaalaste jaoks peamisteks kriteeriumiteks: toidu maitsvus (oluline 93%-le vastajatest), toiduainete käitlemine (91%), toidu maksumus (82%) ja klientide väärtustamine (81%). Väga tähtsaks peetakse ka kasutatavate toorainete kvaliteeti, lühikest ooteaega ning ettevõtte üldist usaldusväärsust (oluline 78-79%-le elanikkonnast). Võrreldes 2015. aastaga on veidi langenud laia menüüvaliku tähtsustamine, peamised ootused kiirtoidukohtadele on aga püsinud muutumatutena.

Hesburgeri arendusjuhi Ieva Salmela sõnul on hea meel ka uuringutulemustest näha, et kliendid on Hesburgeri laienemist uute restoranide avamise näol hästi vastu võtnud, tuues Hesburgerit esile kodulähedase kiirtoidukohana. Seda kinnitab ka korduvkülastuste arv (18% eestimaalastest külastab Hesburgerit regulaarselt).

Eraldi küsiti, millist söögikohta eelistatakse kiire näljatunde korral. Vastajad toovad esikolmikuna välja Hesburgeri, Statoili ja McDonald´si (vastavalt 26%, 26% ja 23%).

Uuringus käsitleti erinevaid kiirtoidubrände: McDonald´s, Hesburger, Statoil, Peetri Pizza, Pappa Pizza, Vapiano, Subway, Chopsticks.

Socio Uuringukeskus on kiirtoitlustusturu uuringut läbi viinud viimasel seitsmel aastal. Uuringu valimis on 1000 inimest vanuses 15–49 aastat, proportsionaalselt Eesti elanikkonnaga. Uuring teostati 2016. a. oktoobris veebiküsitlusena.