Hesburger välismaal

2019. aasta lõpus oli Hesburgeril restorane mitte ainult Soomes, vaid ka Eestis, Lätis, Leedus, Venemaal, Saksamaal, Ukrainas, Bulgaarias ja Valgevenes. Bulgaaria esimene Hesburgeri restoran avati 2016. aastal. 2019. aasta lõpus oli selles riigis juba 18 restorani. Restoranide arvu poolest on Soome järel teisel kohal Leedu, kus asub 56 restorani.

Balti riikides tuntakse Hesburgerit kvaliteetse Soome restoraniketina. Keti kokkupuute efekti hinnangud on äärmiselt kõrged – 90% eestlastest, peaaegu 80% lätlastest ja selgelt üle 50% leedulastest on Hesburgeriga kokku puutunud ja tunnevad Hesburgeri spontaanselt ära. Hesburger on kasvutrendis ka teistes riikides, kus restoranid töötavad. Kvaliteetne töö ja turundus tõstavad ettevõtte tuntust ka teistes riikides.

Hesburger järgib kohalikke seadusi kõigis riikides.

 • Kõigis riikides makstakse töötajatele miinimumpalgast suuremat tasu. Palgad on võrdsed ja ettevõte maksab tasu ületundide eest. Enne uues riigis töö alustamist tutvub Hesburger põhjalikult antud riigi tööhõivealaste seadustega.
 • Hes-Pro sarnane keskladu asub ka Sauel, Eestis ning sealt saadetakse toormaterjali Balti riikide restoranidesse.
 • Hesburger auditeerib kaupade tarnijaid tooteohutuse ja vastutustundliku ettevõtluse suhtes enne, kui tooraineid Saue kesklattu jaotamiseks tellitakse.

Hesburgeri restoranid välismaal (31. dets. 2019)

 • Eesti: 48 restorani
 • Läti: 50 restorani
 • Leedu: 56 restorani
 • Venemaa: 40 restorani
 • Saksamaa: 2 restorani
 • Ukraina: 5 restorani
 • Bulgaaria: 18 restorani
 • Valgevene: 1 restoran
 • Kokku välismaal: 220 restorani

Lisateave
Arvnäitajad välismaal

 

Käesolevat lehte uuendati 10.09.2020