27.11.2019

Socio Uuringukeskus: Kiirtoiduturu esikolmik püsib kindlalt muutumatuna juba aastaid

Juba viimased kümme aastat on Socio Uuringukeskus viinud regulaarselt läbi kiirtoiduturu ülevaateid. Konkurentsitihedas sektoris on palju tegijaid, kuid kõige suurema spontaanse tuntusega kiirtoidubrändiks on juba mitmendat aastat järjest Hesburger (86%), järgnevad McDonalds (85%) ja Subway (24%).

Kiirtoidukoha valimisel on värske uuringu kohaselt tarbijate jaoks peamisteks kriteeriumiteks toidu maitsvus, toiduainete kvaliteet ja nende käitlemise turvalisus, hind, klientidest hoolimine ja lühike ooteaeg. Ühtlasi avaldavad eestimaalased oma selget poolehoidu kiirtoidurestoranide keskkonnasõbralikule toimimisele: 87% vastajaist leiab, et ettevõtted peaksid rakendama vastutustundliku tootmise ja tarbimise põhimõtteid ning 57% peab oluliseks materjalide jäätmeringlust.

Uuringu tellija, Hesburgeri arendusjuhi Ieva Salmela sõnul on tulemused nende jaoks väga positiivsed, sest just sel suunal iga päev töötatakse, et hoida lojaalseid kliente, olla neil käeulatuses ning pakkuda alati kvaliteetsest toorainest valmistatud toitu. „Hesburgeri kogu tarneahel ja tootmisprotsess muutub aina keskkonnasõbralikumaks,“ kinnitas ta. „Selle näitena saab tuua päikeseenergia paneelide kasutuselevõtu, biolaguneva paberi ja ka pakendite taaskasutuse,“ täiendas Salmela.

Socio Uuringukeskuse juhi Olavi Eikla sõnul peitub toitlustuskohtade edu võti tavaliselt korduvkülastuste arvus ja uuring näitab, et Hesburgeris ongi see väga kõrge: 97% brändi praegustest regulaarsetest klientidest näeb end külastamas Hesburgeri restorane ka tulevikus.

Olavi Eikla toob veel välja, et kuna veganlus on kõikjal maailmas kasvav trend, uuriti, kui suur huvi oleks Eesti tarbijatel taimetoidul põhineva kiirtoidu vastu. Tulemused näitavad, et kiirtoidurestoranis sööks taimetoitu ligi 40% eestimaalastest ja iga neljas vastaja on selle suhtes veel äraootaval seisukohal. Huvi on aga märksa suurem 15-19-aastaste noorte seas, kellest koguni 53% oleks valmis kiirtoidurestoranis taimetoitu sööma.

Teine oluline trend on toidu kojutellimise osakaalu kasv ja siin näitavad uuringutulemused seda, et kõige usinamad tellijad on tarbijad vanuses 20-29 a.

Ühtlasi näitab uuring eestimaalaste selget toetust kiirtoiduettevõtete keskkonnateadlikule käitumisele, mille hulka kuuluvad nii plastikuvabad nõud, taaskasutatavad materjalid kui jäätmekäitlus. 58% vastajaist kinnitab, et kiirtoidukoha keskkonnasõbralikkus on neile niivõrd oluline, et nad on valmis selle eest vajadusel kõrgemat tootehinda maksma.

Uuringus käsitleti erinevaid kiirtoidubrände: McDonald´s, Hesburger, Circle K, Subway, Peetri Pizza, Pappa Pizza ja Chopsticks.

Socio Uuringukeskus on kiirtoitlustusturu uuringut läbi viinud viimasel kümnel aastal. Uuringu valimis on 1000 inimest vanuses 15–49 aastat, proportsionaalselt Eesti elanikkonnaga. Uuring teostati 2019. a. oktoobris veebiküsitlusena.

Hesburgeril on Eestis 48 restorani ja 506 töötajat. Kokku on maailmas tänase seisuga avatud 497 Hesburgeri restorani üheksas riigis, lisaks Baltikumile ka Skandinaaviamaades, Venemaal, Ukraina, Saksamaal ja Bulgaarias. Hesburgerit eristab teistest teenusepakkujatest suur restoranide arv üle riigi ning mobiiliäpi olemasolu, seda on alla laetud ligi 120 000 korda. Hesburger on 1966. aastal Soomes rajatud perefirma, mille asutajateks on Heikki ja Kirsti Salmela.