03.02.2022

Hesburger: juba kolmandik meie töötajatest on tudengid

Hesburger värbab aina enam tööle noori, kes soovivad õppimise kõrvalt lisaraha teenida. Eestis on ettevõtte kõikidest töötajatest tudengeid juba 31% ja see arv on kasvav. Lätis on see osakaal 22% ja Leedus koguni 37%.

Hesburgeri arendusjuhi Ieva Salmela sõnul on tendents tervitatav ja nad on juba aastaid kohandanud töökohti tudengitele sobivaks. “Näeme, et noored on väga aktiivsed ja õppimishimulised, tuleme neile alati vastu töögraafikute koostamisel, et võimaldada ühildada töö õppimisega – noored on meil väga oodatud,” kinnitas Ieva Salmela.

Et saada ülevaadet noorte töötrendidest viis uuringufirma Norstat jaanuaris 2022 Hesburgeri tellimusel kolmes Balti riigis läbi uuringu. Eesmärgiks selgitada välja, mis tööotsijaid motiveerib ja mida enim hinnatakse.

Selgus, et pea pooli vastanuist (46%) motiveerib lisasissetuleku teenimise võimalus. Väga oluliseks peetakse aga ka esmase töökogemuse saamist (40%) ja erinevate tööoskuste omandamist laiemalt (29%). 28% vastanuist tõi välja selle, et oma sissetulek võimaldab tunda end vabamalt.

Lisaks uuriti, mis peale palga on kõige olulisem. Pea võrdselt tähtsad on võimalus kasutada saadud kogemusi “hüppelauana” edasise karjääri edendamiseks (32%) ja paindlik töögraafik (28%).

Norstati uuring viidi läbi internetiküsitlusena 18-74. aastaste inimeste hulgas. Vastajatest 68% olid eestlased ja 32% vene ja muud keelt emakeelena kõnelevad inimesed. 34% vastajatest olid Tallinnast, ülejäänud jagunesid üle Eesti. Vastanuist 61% olid kõrgharidusega ja 23% keskeri või kutseharidusega.