02.02.2024

Uuring: kiirtoidukohtade külastamine on kasvutrendis

2023. aasta lõpus Socio Uuringukeskuse poolt läbi viidud uuringu põhjal on eestimaalaste seas jätkuvalt soosituim kiirtoidukoht Hesburger (30%), teisena järgneb McDonald’s (27%) ja kolmas Circle K (10%). Veerand vastanuist külastab neid söögikohti vähemalt kord kuus.

Vaatamata tihedale konkurentsile juhib pingerida jätkuvalt Hesburger, mida eelistavad  tarbijad ennekõike kolmel põhjusel: hea hinna ja kvaliteedi suhe, maitsvad eined ja sobivad restoranide asukohad. Kiireks nälja kustutamiseks pöördutakse peamiselt Hesburgeri või Circle K poole, samas kui sõpradega aja veetmiseks või perega väljas söömiseks tehakse valik Hesburgeri ja McDonald’si vahel. Hesburger on ka eelistatuim lõunasöögi koht (23%), järgnevad Circle K (20%) ja McDonald’s (10%).

Socio Uuringukeskuse juhi Olavi Eikla sõnul näitab uuring tarbijate hinnatundlikkuse tõusu. Huvi eripakkumiste vastu hakkas kasvama eelmisel aastal ja on nüüdseks jõudnud viimase 10 aasta kõrgeimale tasemele. Pandeemiale vahetult eelnevad aastad ja selle tippajale järgnev 2021. aasta olid eestimaalaste rahakotile leebemad ja taskukohastele hindadele ei pidanud nii suurt tähelepanu pöörama. Kiirtoidukohtades käidi siis rohkem sõpradega aega veetmas, samas kui perega väljas söömiseks valiti sagedamini mõni kallima hinnatasemega söögikoht. Möödunud aasta lõpp näitas selget muutust: tänased tarbijad mitte ainult ei tunnista oma kõrgendatud tähelepanu söögikoha hindade suhtes, vaid on hakanud senisest rohkem eelistama kiirtoidurestorane nii kiire nälja kustutamiseks kui kogu perega väljas söömiseks.

Hesburgeri turundus- ja arendusjuhi Ieva Salmela sõnul jälgivad nad kõikides riikides, kus nende restoranid töötavad,  turutrende iga päev ja teevad vastavad kohandused kohe kui selleks vajadus tekib. „Näiteks kui kunagi mobiilirakendusega turule tulime, ei uskunud keegi, et inimesed selle kaudu nii usinalt tellima hakkavad,“ tõi Salmela näite. „Vaatame oma plaanides mitu aastat ette ja kogume näiteks juba täna restoranides kasutatud toiduõli, et muuta see Neste abil mootorikütuseks. Nagu ka uuring näitas, toetab iga teine vastaja, et järgiksime nulljäätmete põhimõtteid.“

Uuring näitab, et valdav enamus vastajatest toetab loodussäästliku mõtteviisi, 85% on seisukohal, et kiirtoidu ettevõtted peaksid rakendama vastutustundliku tootmise ja tarbimise põhimõtteid ning 45% on valmis selle eest maksma ka kõrgemat hinda.

Kokkuvõtvalt uuringust:

  • 79% eestimaalastest külastavad kiirtoidukohti kiire ampsu saamiseks, 26% sõpradega koosolemiseks, 23% perega väljas einestamiseks. 
  • Kiirtoidukoha valimisel peab 91-93% vastanutest oluliseks toidu maitsvust ja korrektset käitlemist, 84% taskukohaseid hindasid.
  • Kasvav trend on toidu tellimine mobiiliäpis ja kohapeal digikassa vahendusel (sel viisil tellib toitu 55% vastajaist ehk kasv 6% võrreldes 2022. aastaga). 21% vastajaist tellib eine letist ja 10-11% kasutab drive-in’i ning kullerteenust.
  • 58% vastanuist peab oluliseks kiirsöögikohtades digitaalse ostu võimalust - see on 5% võrra rohkem kui eelmisel aastal.
  • Viimase kahe aastaga on kasvanud eripakkumiste tähtsus kiirtoidukoha valikul (seda peab 2023.a lõpus oluliseks 68% vs 58% 2021. a) 
  • 47% peab oluliseks koju toimetamise teenuse olemasolu, 38% vastanutest kasutab koju tellimist vähemalt kord kuus (kasv 5% vs 2022.a). 
  • 36% vastanutest soovib kiirtoidukohtade menüüs näha ka taimetoidu valikut.

Uuringus käsitleti järgmiseid kiirtoidubrände: McDonalds, Hesburger, Circle K, KFC, Burger King. 

Socio Uuringukeskus on kiirtoitlustusturu uuringut kõigis kolmes Balti riigis läbi viinud viimasel kolmeteistkümnel aastal. Uuringu valimis on 1000 inimest vanuses 15–49 aastat, proportsionaalselt Eesti elanikkonnaga. Uuring teostati 2023. a. detsembris veebiküsitlusena.