15.12.2021

Uuring: Jätkuvalt on Eesti populaarseim kiirtoidukoht Hesburger

Socio Uuringukeskuse värskest ülevaatest selgub, et kiirtoiduturul käib küll tihe võitlus, aga esikolmik püsib vaatamata koroona-aasta turbulentsile muutumatuna.

Ka 2021. aastal on eestimaalaste kõige soositumaks kiirtoidu söögikohaks Hesburger (nii arvab keskmiselt 29% vastajaist), järgnevad McDonald’s (23%) ja Circle K (12%). Viimaste aastate uued tulijad turul - Burger King ja KFC – on lemmikuks 3-8%-le vastajaist. Ühtlasi on Hesburger tarbijate eelistatuim kiirsöögikoht lõunapausiks. 

75% eestimaalastest külastavad kiirtoidukohti kiire ampsu saamiseks ja neil juhtudel pöördutakse ennekõike Hesburgeri või Circle K poole. Kui aga soovitakse minna einestama kas pere või sõpradega, otsustatakse kiirtoidukohtadest enamasti Hesburgeri või McDonald’si kasuks. 

Põhjuseks Hesburgeri eelistamise taga on uuringu põhjal teistest kõrgemaks hinnatav hinna ja kvaliteedi suhe. Lisaks tõstsid vastajad esile restoranide häid asukohti, lühikest ooteaega ja klientide kõrgelt väärtustamist. 

Kiirtoidukoha valimisel peab 91% eestimaalastest oluliseks toidu maitsvust ja korrektset käitlemist,  ligi 80% toorainete kvaliteeti ning taskukohaseid hindasid.

Uuringu tellija, Hesburgeri arendusjuhi Ieva Salmela sõnul on mööduva aasta märksõnadeks kohanemine ja investeering digikassadesse. Möödunud lähiaastate suurim arendustöö ehk Hesburgeri mobiiliäpp on tänaseks hästi omaks võetud ning ka uuringule vastanuist on selle olemasolust teadlik pea iga teine vastanu, neist omakorda 3/4 kasutab seda igapäevaselt. 

Kojukanne, mis kasvas hüppeliselt eelmisel aastal, on kasvutrendis ka sel aastal: vähemalt kord kuus tellib toitu koju 34% elanikkonnast, seda on 5% rohkem kui aasta tagasi. Socio Uuringukeskuse juhi Olavi Eikla sõnul on kojuveo teenus kogunud populaarsust kõigis Balti riikides ja seda tähtsustatakse meie lõunanaabrite poolt pisut rohkemgi kui Eestis. Kui aga Eesti ja Leedu elanikkonnas kasutavad seda võimalust enim 20-30-aastased, siis Lätis on see rohkem noorte, alla 20-aastaste pärusmaa.

Aina suurem hulk Eesti tarbijaid väärtustab loodussäästlikku mõtteviisi. See trend on tuntav juba mitmest järjestikusest uuringust. 2021. aastal leiab 84% vastajaist, et turul tegutsevad kiirtoidu ettevõtted peaksid rakendama vastutustundliku tootmise ja tarbimise põhimõtteid, 58% peab oluliseks kasutatavate materjalide jäätmeringlust ning 51% on valmis selle eest ka juurde maksma. Elanikkonnast kõige rohkem läheb keskkonnasäästlik käitumine korda 15-19-aastastele noortele tarbijatele. 

 

Uuringus käsitleti erinevaid kiirtoidubrände: McDonalds, Hesburger, Circle K, R-kiosk, KFC, Burger King, Subway. 

Socio Uuringukeskus on kiirtoitlustusturu uuringut kõigis kolmes Balti riigis läbi viinud viimasel kaheteistkümnel aastal. Uuringu valimis on 1000 inimest vanuses 15–49 aastat, proportsionaalselt Eesti elanikkonnaga. Uuring teostati 2021. a. novembris veebiküsitlusena.