Rahulolu tööga

Töötajate rahulolu on kõigi huvides: rahulolu motiveerib töötajaid ja aitab neil tööga paremini hakkama saada. See peegeldub ka klienditeeninduses ja parandab töö tulemuslikkust. Rahulolu tööga sõltub paljudest erinevatest teguritest. Eriliselt oluliseks muutub see neil hetkedel, kui restoranis on kõigil kiire ja personal töötab pinge all. Mitte keegi ei tohi tunda end üksi. Hesburger on pööranud väga palju tähelepanu sellele, et restorani juhataja või vahetuse vanem oleks vahetuste jooksul kogu aeg kohapeal olemas. Kahjuks ei ole see küll alati võimalik, sest mõnes restoranis töötab korraga vaid üks inimene.

Rahulolu tööga ning tööga hakkamasaamine on tihedalt seotud pädevuse kasvuga. Töötajate pädevuse arendamiseks pannakse suurt rõhku töörahulolule, seal hulgas on olulisel kohal töösuhte pikendamine ja töötaja väärtustamine.

Ühtne pereettevõte

Vastavalt Hesburgeri vastutustundliku ettevõtluse programmi eesmärkidele lisas ettevõte 2017. aastal sisekommunikatsiooni rohkem personalile huvipakkuvaid sõnumeid, mis aitavad tõsta ühtsustunnet pereettevõtte sees. Olulisteks motivatsiooniallikateks on hea meeskonnavaim ja mõistmine, et igal töötajal on tähtis roll terviku edu tagamisel. Mitmed Hesburgeri restoranid asuvad väikelinnades ja töötajad ei kohtu eriti teiste restoranide töötajatega. Terviku mõistmine aitab töötajatel paremini aru saada ka keti juhistest ning nende järgimise hädavajalikkusest.