05.05.2022

Hesburger otsustas Kuressaarde rajatada uudse väljanägemisega restorani

Hesburger otsustas, et Saaremaale, Kuressaarde rajatav uus restoran peab tulema erilisem kui senised. Parima lahenduse leidmiseks korraldati arhitektuurikonkurss ja võitjaks osutus KARISMA arhitektid projektiga „28 TLN“.

Uudne Hesburgeri restoran rajatakse Kuressaare ajaloolisesse kvartalisse, kus asuvad äri- ja eluhooned. KARISMA arhitektide poolt pakutav ideekavand lähtub hoone ajaloolisest funktsioonist, muinsuskaitse tingimustest ja restorani eripärasustest.

Kinnistule aadressil Tallinna tn 28 planeeritakse nii restoranihoone, ringliiklusega juurdepääsutee, laadimisala, väliterrass ja tänavapoolne kõnnitee. Õueala lahendatakse loogilise liiklussõlmega, arvestades restorani eripärasid ja nõudeid, sealhulgas kavandades ümbritsevasse keskkonda sobiva fassaadi.

Hoonet kavandades tuli arhitektidel lahendada restoranile omased logistilised sõlmkohad, mh autode parkimine, kaubaauto ligipääs ja drive-in liiklusskeem sh võtta arvesse detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimusi. Siseruumides tuli lähtuda Hesburgeri restorani lahendusest, kohandades selle hoonemahu järgi. Fassaadimaterjalide valikul arvestati  Kuressaare vanalinnale omast materjalikasutuse traditsiooni, et vältida vanalinnale mitteomast materjalivalikut.

Hoone oma ristkülikulise plaanimahu ja viilkatusega kohandub hästi Tallinna tänava ajaloolise frondiga. Suured maast laeni aknad ja punased keraamilised kiviplaadid annavad edasi kaasaegset hõngu. Siseruumid on lahendatud kompaktselt ja mugavalt, arvestades restorani ruumiprogramme ja teenindushoone nõudeid. Hoone 2. korrusele on kavandatud ka kaks külaliskorterit. Hoone täpsemat valmimisaega hetkel veel öelda ei saa, sest see sõltub eeltööde graafikust.