18.01.2021

Koroona-aasta lõi segi ka kiirtoiduturu esikolmiku

Konkurentsitihedas kiirtoitlustuse sektoris on palju tegijaid, kuid esikolmik on seni aastaid püsinud muutumatuna. Kõige suurema spontaanse tuntusega kiirtoidubrändideks on juba mitmendat aastat järjest Hesburger (84%) ja McDonalds (82%), uute turuletulijatena lisandusid siia KFC ja Burger King (32-34%). Möödunud aastal kolmandat kohta jaganud Subway langes viiendaks (18%).

Koroona-aasta olulisimad arengud seisnesid uutes turuletulijates ja tarbijakäitumise muutumises. Suure tõusu tegi läbi tarbijate suhtumine digilahendustesse, mida tähtsustab kiirtoidukoha puhul 53% eestimaalastest – seda on 13% võrra rohkem kui aasta tagasi. Teine 2020. a. üllataja oli toidu kojukanne, mida peab nüüd oluliseks 47% elanikkonnast (kasv aastaga 14% võrra). 

Elanikkonna hoiakute muutus peegeldub ka tarbimiskäitumises: kui varem tellis kiirtoidurestoranis toitu leti äärest pea iga teine tarbija, siis aastaga vähenes see osakaal kolmandikuni ning ühtlaselt tõusis nii mobiiliäpi (17%), drive-in-i (16%) kui kojukande kasutamine (9% vastajaist).

2020. a. lõpuks tellib kiirtoidurestoranidest toitu koju vähemalt kord kuus 29% eestimaalastest. Seda on aasta varasemaga võrreldes 12% võrra rohkem. 

Siiski, kiirtoidukoha valimisel ei ole tarbijate kriteeriumid muutunud: 91-92% vastanuist peab oluliseks toidu maitsvust ja toidu korrektset käitlemist, ligi 80% toorainete kvaliteeti ning taskukohaseid hindasid.

Ühtlasi avaldavad eestimaalased oma selget poolehoidu kiirtoidurestoranide keskkonnasõbralikule toimimisele: 89% leiab, et turul olevad ettevõtted peaksid rakendama vastutustundliku tootmise ja tarbimise põhimõtteid, 58% peab oluliseks kasutatavate materjalide jäätmeringlust.

Uuringu tellija, Hesburgeri arendusjuhi Ieva Salmela sõnul oli möödunud aasta täis ootamatusi ja silmitsi seisti suurte väljakutsetega. Töö peamiseks fookuseks oli restoranideketi töö korraldamine pandeemia tingimustes, tagades samas töötajate ja klientide turvalisus. „Suutsime kiirelt kohanduda ja kuna meil oli hästi toimiv mobiiliäpp, liikusid paljud kliendid kohe sinna üle,“ tunnistas Salmela. Hesburgeri mobiiliäppi teab uuringu kohaselt iga teine 15 – 49-aastane eestimaalane ning 75% neist on seda ka kasutanud.

Socio Uuringukeskuse juhi Olavi Eikla sõnul on sarnased trendid märgatavad kõigis Balti riikides. „2020. aasta on pannud tarbijad otsima varasemast rohkem alternatiivseid, tervist hoidvaid lahendusi nagu toidu online tellimine, kojukanne ning tervist viirushaiguste ajal kaitsvad toiduained. Muutused ei ole olnud järsud, ent on siiski ühtlaselt nähtavad nii Eesti, Läti kui Leedu tarbijaskonnas.“

Uuringus käsitleti erinevaid kiirtoidubrände: McDonalds, Hesburger, Circle K, R-kiosk, KFC, Burger King, Subway. 

Socio Uuringukeskus on kiirtoitlustusturu uuringut läbi viinud viimasel üheteistümnel aastal. Uuringu valimis on 1000 inimest vanuses 15–49 aastat, proportsionaalselt Eesti elanikkonnaga. Uuring teostati 2020. a. novembris veebiküsitlusena.