14.02.2023

Uuring: eestimaalased hindavad enim Hesburgerit

Socio Uuringukeskuse poolt läbi viidud uuringu põhjal on eestimaalaste seas kõige soositumaks kiirtoidukohaks Hesburger, mida külastab regulaarselt 21% elanikkonnast. Sellele järgnevad Circle K (20%) ja McDonald’s (16%); Burger Kingi ja KFC külastamine jääb 3-6% vahemikku. 

Hesburgerit eelistavad tarbijad kolmel põhjusel: sobivad restoranide asukohad, taskukohased hinnad ja tellimuste lühikesed ooteajad. Kiireks nälja kustutamiseks pöördutakse ennekõike Hesburgeri või Circle K poole, samas kui sõpradega aja veetmiseks või perega väljas söömiseks tehakse valik Hesburgeri ja McDonald’si vahel. Hesburgeri eeliseks on siinkohal hea hinna ja kvaliteedi suhe.

Socio Uuringukeskuse juhi Olavi Eikla sõnul näitavad viimased laiatarbekaupade alal tehtud uuringud tarbijate hinnatundlikkuse järk-järgulist tõusu. Hindu märgatakse rohkem ja see sunnib tarbijaid üle vaatama oma seniseid hoiakud brändi taskukohasuse ning selle õigustatuse kohta. Kuigi drastilisi ümberhindamisi veel märgata ei ole, on veidi näha tähelepanu nihkumist kõrgema ostujõu aastatel levinud tarbimistrendidelt ja lisaväärtust pakkunud omadustelt (nt. innovatiivsed tootepakendid, brändi päritoluriik jmt.) rohkem toote põhiomadustele nagu maitsvus, hind, tajutav kvaliteet jmt. Sama väljendavad näiteks ka varasemast veidi positiivsemad hoiakud kaupluste omatoodete suhtes. 

Siiski, valdav enamus Eesti tarbijaid jätkab loodussäästliku mõtteviisi toetamist. 2022. aasta lõpul oli 84% eestimaalastest seisukohal, et kiirtoidu ettevõtted peaksid rakendama vastutustundliku tootmise ja tarbimise põhimõtteid ning 52% pidas oluliseks kasutatavate materjalide jäätmeringlust. 

Hesburgeri turundus- ja arendusjuhi Ieva Salmela sõnul on jätkusuutlikkus nende üks põhiväärtustest, mida igapäevaselt ka tööprotsessides ellu rakendatakse. Uudsena kuulub siia hulka ka osaliselt kasutatud toiduõlist toodetava taastuvdiisli kasutuselevõtt Hesburgeri logistikapargis.

Hesburger on 40 aastase ajalooga ja suurim restoranide kett Soomes ja Baltikumis. Ettevõtte 460 restorani töötavad kokku seitsmes riigis. Eestis on ettevõttel 48 restorani ja 700 töötajat. 2022. aasta käive oli Eestis 38,3 milj EUR.

Ilmselt energiaküsimuste terav päevakorda tulek 2022. aastal on teinud eestimaalasi küll veidi vähem nõudlikumaks nn. puhta energia kasutamise osas ettevõtete poolt: nüüd peab seda kiirtoiduettevõtete puhul oluliseks 30% vastajaist, aasta varem arvas nii 38%. Siiski, ka nüüd on iga teine eestimaalane valmis keskkonnasäästliku toote saamise nimel juurde maksma. Rahvastikust kõige rohkem on seda valmis tegema noored, 15-19-aastased tarbijad, ning rohkem naised kui mehed. 

Noppeid uuringust:

  • 77% eestimaalastest külastavad kiirtoidukohti kiire ampsu saamiseks, 20% perega väljas einestamiseks, 21% sõpradega koosolemiseks. Võrreldes aastataguse ajaga on sõpradega aja veetmine kiirtoidukohtades 6% võrra vähenenud.
  • Kiirtoidukoha valimisel peab 89-91% eestimaalastest oluliseks toidu maitsvust ja korrektset käitlemist, 79-80% toorainete kvaliteeti ja taskukohaseid hindasid.
  • Hesburgeri mobiiliäpp on kujunemas igapäevaseks tellimuste edastamise kanaliks. Pea pooled (48%) uuringule vastanuist olid mobiiliäpist kuulnud ning neist 81% ka seda kasutanud. 
  • Eesti noored eelistavad selgelt digitaalseid lahendusi: vaid 10% noortest vanuses 15-29 a. kasutab kiirtoidurestoranides leti äärest tellimist. Täna tellib alla 20-aastastest 74% oma toidu kas äpi või digikassa kaudu.  
  • Ühtlasi on noored ka suurimad kojukandeteenuse pooldajad: 45% kõigist eestimaalastest ja ligi 60% alla 30-aastastest peab seda teenust kiirtoidukoha puhul oluliseks. Kuigi koroonapandeemia tippaeg on möödas, on kojukande väärtustamine jäänud.

Uuringus käsitleti järgmiseid kiirtoidubrände: McDonalds, Hesburger, Circle K, KFC, Burger King. 

Socio Uuringukeskus on kiirtoitlustusturu uuringut kõigis kolmes Balti riigis läbi viinud viimasel kolmeteistkümnel aastal. Uuringu valimis on 1000 inimest vanuses 15–49 aastat, proportsionaalselt Eesti elanikkonnaga. Uuring teostati 2022. a. novembris-detsembris veebiküsitlusena.