Kool Bangladeshi slummilastele

2005. aastal alustas Hesburger koostööd Fida International ühisprojektiga, et toetada kooli ehitamist Dhaka slummidesse. 2011. aastal alustas koolis õpinguid 160 innukat koolilast. Kooli vastuvõetud laste elu muutus kardinaalselt, sest enam polnud nad sunnitud töötama pikki ja raskeid päevi.

Lisaks kutsus Hesburger 2012. aastal oma kliente kaasa lööma, panustamaks slummi laste haridusse, mille tulemusel õnnestus kooli vastu võtta veel 80 õpilast. Hiljem saavutasid kõik 18 viienda klassi õpilast üleriigilistel lõpueksamitel kõrged tulemused. Kuna viies klass on põhikooli viimane klass ja selle lõpueksamid on kogu riigis samad, siis näitab see selgelt kooli head edukust. Lisaks tagatakse selles koolis lastele meeldiv ja pingevaba keskkond, kus kooli sisustus ja disain on loodud elavate värvide ja värviliste maalidega.

2020. aasta seisuga õppis koolis kokku 433 õpilast.