Eetilised põhimõtted

Hesburgeri vastutustundliku ettevõtluse arendamisel oleme kokku pannud põhimõtted, mida Hesburger kohustub järgima.

 • Järgime kohalikke seadusi ja eeskirju kõigis oma tööprotsessides.
 • Räägime kõikidele oma sidusrühmadele avatult meie tegevustest ja toodetest.
 • Tagame oma toodete kvaliteedi ja ohutuse.
 • Püüame vähendada meie ettevõtluse kahjulikku mõju keskkonnale ja edendada keskkonnale kasulikke tegevusi.
 • Oleme tööandjana usaldusväärsed.
 • Me ei anna ega võta vastu otseseid või kaudseid altkäemakse ega teisi hüvesid, mida võiks pidada altkäemaksuks või korruptsiooniks.
 • Eelistame pikaajalist koostööd ja oleme kõigi partnerite jaoks usaldusväärsed.
 • Nõuame, et meie tarneahelas järgitakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni inimõiguste ülddeklaratsioonis sisalduvaid inimõigusi.
 • Kohtleme loomi nõuetekohaselt.
 • Turunduses järgime eetilisi tõekspidamisi.
 • Kohtleme kliente võrdselt ja suhtleme nendega avatud dialoogi vormis.

Kui avastame Hesburgeri ettevõtluses või tarneahelas ülaltoodud põhimõtete eiramist, siis rakendame viivitamatult korrigeerivaid meetmeid. Kui märkate Hesburgeri ettevõtluses või tarneahelas tegevusi, mis ei vasta meie eetilistele tõekspidamistele, palun teavitage meid sellest viivitamatult aadressil responsibility@hesburger.fi.

Hesburgeri rikkumistest teavitamise keskkond on mõeldud Hesburgeri praegustele ja endistele töötajatele ja tööotsijatele, samuti Hesburgeri partneritele ja nende töötajatele.