Kõige alus on kvaliteet

Soome seadus nõuab, et toiduga tegelevad firmad viiksid läbi enesekontrolli, mis tähendab toiduohutust, pindade puhtust ja toodete uurimust. Hesburgeri tegevusi jälgib sisemine auditeerimise süsteem ja välised partnerid.

Hesburger on pea 10 aastat teinud koostööd firmaga Net-Foodlab Ltd. Net-foodlad, spetsialiseerinud kvaliteedi haldamise teenustele toitlustusfirmadele, viib läbi uurimusi tööpindade puhtuse, säilituste aja ja toitainesisalduste kohta, samuti uurimusi ning teste allergeenidest ja õli kvaliteedist.

Kvaliteet ja ohutus on lahutamatud meie töötajate ülesannetest. Kõrge kvaliteediga toorained, õiged töömeetodid ja küpsetamisajad, kiire teenindamine ja puhtad pinnad moodustavad kvaliteedi tuuma. Töötajatele korraldatakse koolitusi, et nad saaksid anda oma panuse keti sujuvale tööle.