Keskkonnasäästlik mõtlemine Hes-Pros

Hes-Pro jaotuskeskus on suurepärane näide keskkonnasäästlikust mõtlemisest. Kõik tarned alustades vormirõivastest ja turundusmaterjalidest ning lõpetades salatite ja majoneesiga edastatakse kõikidesse Soome Hesburgeri restoranidesse just Hes-Pro jaotuskeskusest. Ainuke kaup, mida ei tarnita jaotuskeskusest, on saiad.

Jäätmete vähendamine ja pidev ümbertöötlemine on jaotuskeskuses osa iga töötaja igapäevasest rutiinist. Kõik jäätmed sorteeritakse ja valmistatakse kohe ette ümbertöötlemiseks. Hes-Pros töödeldakse ümber kõike, alates papist, klaasist, plastikust ja metallist ning lõpetades kaubaaluste, masinate ja seadmetega. Iga kuu kogub Hes-Pro Soome Hesburgeri restoranidest kokku umbes 30 000 liitrit kasutatud taimeõli. Õli töödeldakse ümber ja seda kasutatakse muu hulgas ka laevakütusena.

Korrektne planeerimine säästab aega ja keskkonda

Kui kaup pannakse teele ühest kohast, siis jõuab see restorani ühe saadetisena. See omakorda vähendab kaubaaluste täiendavaks pakkimiseks ja lahtipakkimiseks kuluvat aega. Kõik kaubaautode marsruudid on hoolikalt ette planeeritud ja kaup laetakse autole automatiseeritud süsteemiga, tänu millele toimub kauba maha laadimine vastavalt kaubaauto marsruudile. Pakkimisel ja transportimisel kasutatakse standarditele vastavaid seadmeid, mis vähendavad emissioone ja suurendavad tõhusust.

Korrektse planeerimise ja kulutõhusa tegevusega saab säästa nii aega kui keskkonda. Ökoloogiliselt tõhus töö eeldab toimivat koostööd erinevate osapoolte vahel nagu jaotuskeskus, logistikafirmad ja restoranid. Sõidud restoranidesse toimuvad ettenähtud aegadel, transporti jälgitakse ja autojuhid on koolitatud sõitma keskkonnasäästlikult.

Enesekontroll vähendab riske

Keskkonnahoidliku mõtlemise nurgakivi jaotuskeskuses on täpne enesekontroll. Ladu, paigutus, varude käibesagedus ja pakkimine on vastavuses täpselt paikapandud plaaniga. Toiduohutuse tagamiseks on vaja pidevat jälgimist, et veenduda toorainete parimas kvaliteedis ja pikaajalises säilimises. Enesekontrolli lahutamatuks osaks on temperatuuri jälgimine, mille peamine eesmärk on tagada kahjulike mikroobide vähesus.

Hes-Pro keskkonnasõbraliku ja jätkusuutliku töö üks olulisim aspekt on toidujäätmete vähendamine. Enesekontrolli eesmärk on määratleda riskiolukorrad ja kasutada riskiteavet edasise töö arendamiseks. Hesburgeri kõrged kvaliteedistandardid juhinduvad lisaks Soome toiduohutusameti Evira läbiviidavatele kontrollidele samuti enesekontrollist.