Koostöö Nestega

Neste ja Hesburgeri koostöö: restoranides kasutatud toiduõlist toodetud diislikütust kasutavad Hesburgeri autod igapäevaselt

Hesburgeris, ühes Baltimaade ja Soome suurimas kiirtoidurestoranide ketis, muudetakse kostöös Nestega igal aastal 420 tonni kasutatud toiduõli diislikütuseks. Enamik Hesburgeri veoautodest, mis läbivad Baltikumis aastas üle 500 000 kilomeetri kasutavad taastuvast toorainest toodetud kütust.

Täna kasutatakse Neste MY Renewable Diesel™ taastuvkütust 95% ulatuses ettevõtte Baltikumi teedel sõitvates veoautodes. Hesburger on aga seadnud omale veelgi ambitsioonikama eesmärgi - viia 2025. aastaks autod üle 100% taastuvkütusele.

"Mõned aastad tagasi alanud ringmajandusalane partnerlus liigub koos Nestega veelgi jätkusuutlikumasse vormi. Meie ühise koostöö tulemusena suudame vähendada transpordi käigus tekkivaid süsinikdioksiidi heitkoguseid ja samal ajal saavad meie tarbijad liituda keskkonnasõbraliku algatusega. Tellides toitu Hesburgerist, aitavad kliendid kaasa keskkonna säästmisele, sest kasutatud toiduõli muutub taastuvaks tooraineks, mis Neste kasutab taastuvkütuse tootmisel. Koostöös loome tõelist ringmajanduse ökosüsteemi," ütleb Hesburgeri rahvusvahelise arengu ja turunduse direktor Ieva Salmela. 

"Taastuvate lahenduste globaalse liidrina on Neste eesmärk anda partneritele ja klientidele koostöövõimalusi taastuvate toorainete korduvkasutamiseks. Partnerlus Hesburgeriga ongi hea näide sellest, kuidas ühise ringmajandusalase koostööga saame luua eeldusi globaalseteks muutusteks. Oluline on siin, et seeläbi saame luua reaalset lisandväärtust," ütleb Neste jätkusuutliku partnerluse juht Baltikumis J. Sestakauskaite.

2021. aastal alustas Neste koos kiirtoidurestoranide keti Hesburgeriga ringmajandusalast partnerlust. Selle eesmärk on kasutada Hesburgeri kiirtoidurestoranides kasutatavat toiduõli Neste MY Renewable Diesel™ tootmiseks. Selle kütuse kasutamisel väheneb kasvuhoonegaaside (KHG) heitkogus võrreldes fossiilse diislikütusega kütuse elutsükli jooksul keskmiselt 90%.* Ettevõtete püüdlused kliimamuutuste vastu võitlemisel on selged - aastane heitkoguste vähenemine on võrdväärne 350 sõiduauto eemaldamisega teedelt.


* Andmed: 2022 Neste MY Renewable Diesel™ kasvuhoonegaaside vähenemine maailmas võrreldes vaid naftast toodetud diislikütusega. Kasvuhoonegaaside vähendamise protsent sõltub konkreetse piirkonna õigusaktidest, mis sätestavad arvutusmetoodika (näiteks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/2001 (RED II) Euroopas ja California Low Carbon Fuel Standard (LCFS) USAs), ning toote valmistamiseks kasutatavast toorainesegust igal turul.